17 Kandidaten burgemeester Goeree-Overflakkee

27 februari 2013

Voor het burgemeesterschap van Goeree-Overflakkee hebben 17 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de Commissaris van de Koningin. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting op 8 juli 2013 in functie.

De sollicitanten
De sollicitanten, 12 mannen en 5 vrouwen, variëren in leeftijd van 31 tot 63 jaar. 4 Van hen zijn lid van de VVD, 4 van de SGP, 3 van de ChristenUnie, 3 van het CDA, 2 van de PvdA en 1 sollicitant is niet aan een politieke partij verbonden. 6 Sollicitanten zijn burgemeester of hebben deze functie eerder vervuld en 8 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder.

Procedure
De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Hij zal dan bezien of het mogelijk is een breed samengestelde, hoogwaardige selectie samen te stellen. Als dat mogelijk is, legt de commissaris een selectie voor aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting begin juni kandidaten voordragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor 1 van beide kandidaten. In beginsel volgt de Minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Achtergrond
De vacature van de eerste burger van Goeree-Overflakkee ontstond na de fusie op 1 januari 2013 van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. Sinds 1 januari 2013 is Corstiaan Kleijwegt waarnemend burgemeester van Goeree-Overflakkee.