Goeree-Overflakkee herdenkt watersnoodramp

2 februari 2013

Op 1 februari 2013 organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een centrale herdenkingsbijeenkomst van de Watersnoodramp in de Hervormde kerk in Oude-Tonge. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond, een bijzonder herdenkingsjaar. Daarnaast werden in diverse dorpen bijeenkomsten gehouden, waarin de slachtoffers en redders werden herdacht. Nabestaanden en slachtoffers van de Watersnoodramp stonden stil bij de enorme gevolgen die de ramp op Goeree-Overflakkee teweegbracht.

De Commissaris van de Koningin, de heer Franssen, legde een krans bij het monument op de rampenbegraafplaats in Oude-Tonge. Het gemeentebestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee was daarbij aanwezig. Na de kranslegging ging het gezelschap naar de Hervormde kerk in Oude-Tonge, waar de herdenkingsbijeenkomst plaatsvond. Een gevarieerd gezelschap gaf invulling aan het programma. Na afloop van de bijeenkomst werd de expositie over de Watersnoodramp bezocht, in het koorgedeelte van de kerk.

Ook voor de

lokale herdenkingsbijeenkomsten in Stellendam, Den Bommel, Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, waarbij de gemeente Goeree-Overflakkee een ondersteunende rol in de organisatie had, was grote belangstelling.

Waardering
Wethouder Tollenaar maakte van de gelegenheid gebruik om waardering uit te spreken voor degenen die hulp hebben verleend tijdens en na die rampnacht. ‘Door gebrekkige middelen kwam gecoördineerde hulp maar langzaam op gang. Velen hebben zich na de overstroming – soms met gevaar voor eigen leven – ingezet om anderen te redden en te evacueren. Anderen boden onderdak of hielpen in materiële zin. Dit zijn de onbenoemde helden van die tijd.Nog steeds leven mensen in deze regio met een emotionele erfenis die niet is uit te wissen. Na 60 jaar zijn er nog steeds mensen die bang zijn als het stormt. Deltawerken of niet. Er zijn nog steeds mensen die niet kúnnen praten over de watersnoodramp. De gevolgen van de ramp zijn ook vandaag de dag nog merkbaar. We zullen daarom alert moeten zijn op onze veiligheid. We mogen niet verzaken als het gaat om de bescherming tegen de verwoestende kracht van het water’.