Maandag 4 februari eerste landelijke controlebericht NL-Alert

2 februari 2013

Maandag 4 februari rond 12.00 uur zendt de overheid het eerste NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen. Dit jaar zendt de overheid in totaal drie controleberichten uit: op 4 februari, 6 mei en 4 november.

NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden zij ook beter geïnformeerd.

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Dit aantal loopt de komende tijd snel op. Op www.nl-alert.nl staat hoe mobiele telefoons moeten worden ingesteld en of de eigen mobiele telefoon al geschikt is om NL-Alert te ontvangen.

Campagne
Om in aanloop naar het uitzenden van het controlebericht zoveel mogelijk mensen bewust te maken van NL-Alert start vandaag een publiekscampagne. Via televisie- en radiospotjes, een online campagne en advertenties in kranten worden mensen gewezen op het controlebericht van 4 februari. Tegelijkertijd worden zij opgeroepen om nu te controleren of hun eigen mobiele telefoon al geschikt is voor NL-Alert en om hem in te stellen als dit het geval is.

Eerste operationele inzet reeds een feit
Sinds de landelijke introductie op 8 november jl. is NL-Alert al ingezet in Tolbert (Groningen) en in Meppel (Drenthe). In beide gevallen betrof het een grote brand waarbij veel rook vrij kwam.

Kijk op: http://www.nederlandveilig.nl voor meer informatie