Provincie heroverweegt herintroductie sterabonnement

2 februari 2013

Begin 2013 heeft de SGP Goeree-Overflakkee vragen gesteld over de gewijzigde tarieven van vervoerder Arriva. Ook politieke partijen op de Hoeksche Waard stelden vragen richting Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De provincie was door vervoerder Arriva vooraf niet geïnformeerd over deze excessieve stijgingen. Medio januari 2013 ging de provincie akkoord met een voorstel van Arriva om scholieren in Zuid-Holland Zuid te compenseren. Nu blijkt dat Arriva voor de tweede maal niet de adequate informatie heeft verstrekt, vindt de provincie herintroductie van het sterabonnement een optie. Op 1 februari maakte de provincie bekend een herintroductie van het sterabonnement te overwegen.

De provincie Zuid-Holland overweegt het sterabonnement in het openbaar vervoer opnieuw in te voeren. Na de overgang naar het betalen per gereisde kilometer op 9 december 2012 zijn veel scholieren en forensen, de vaste klanten van het OV, geconfronteerd met grote prijsstijgingen. De provincie was door vervoerder Arriva vooraf niet geïnformeerd over deze excessieve stijgingen. Medio januari 2013 ging de provincie akkoord met een voorstel van Arriva om scholieren in Zuid-Holland Zuid te compenseren. Nu blijkt dat Arriva voor de tweede maal niet de adequate informatie heeft verstrekt, vindt de provincie herintroductie van het sterabonnement een optie.

“De maat is vol”
De provincie heeft op 1 februari 2013 van Arriva een nadere analyse ontvangen van het eerdere compensatievoorstel. Daarin wordt bevestigd dat er fouten in zaten. Op dit moment bekijkt de provincie of de nieuwe berekeningen correct zijn.
Gedeputeerde Ingrid de Bondt: “Vanzelfsprekend worden reizigers kwaad en drijft het degenen met een smalle beurs tot wanhoop. Tegen Arriva heb ik gezegd dat de maat vol is. Ik wil dat er binnen een paar dagen een gedragen oplossing ligt, gebaseerd op de juiste feiten en cijfers.” Mogelijke oplossingen die worden onderzocht zijn bijvoorbeeld de herintroductie van het sterabonnement, al dan niet verchipt, of een afdoende compensatieregeling voor de reizigers.

OV-autoriteiten
Landelijk is afgesproken over te gaan naar de invoering van de OV-chipkaart en het betalen per gereisde kilometer. Die overgang lijkt nergens voorspoedig te gaan. Complicerende factor hierbij is dat er 19 OV-autoriteiten zijn die ieder hun eigen verantwoordelijkheid dragen voor het OV in hun regio. Zo grenzen er aan Zuid-Holland 9 andere OV-autoriteiten waarmee moet worden samengewerkt. Dit beperkt de oplossingsmogelijkheden in grote mate door onder andere technische complicaties. Reizigers die door verschillende concessiegebieden reizen, kunnen te maken krijgen met verschillende tarieven, kaartsoorten en abonnementen. De Bondt doet een oproep om dit landelijk gezamenlijk op te pakken: “Los van de situatie met Arriva, die we zo snel mogelijk moeten oplossen, wil ik met de andere OV-autoriteiten en met de staatssecretaris het gesprek voeren over goed en betaalbaar OV met optimaal gemak en duidelijkheid voor de reizigers.”