Raad bezoekt Kop van Goeree

22 februari 2013

Samen met collega raadsleden, burgemeester en wethouders en ambtenaren trokken, op woensdag 20 februari, een aantal leden van de SGP-fractie met een bus over de Kop van Goeree om een goed beeld te krijgen van het gebied. Daarbij kwamen zo’n 50 projecten aan de orde die op dit moment actueel zijn, of binnenkort actueel worden. Van de Mekkerstee tot sluiproutes en van Woonzorgcomplex tot Recreatie. Een veelheid van onderwerpen passeerden de revue. 

Opvallend is het grote aanbod in recreatie en toerisme in dit gebied. Met een goede opkomst en goede inhoudelijke gesprekken was ook de avond geslaagd te noemen. Op 20 maart is eenzelfde programma voor oostelijk Goeree-Overflakkee in voorbereiding. Op 17 april is het middengebied aan de beurt.

Om een indruk te geven van de projecten, volgt hieronder de zaken waarover de raadsleden werden bijgepraat:

Route 1 richting Stellendam

 1. Begraafplaats Ouddorp (komst nieuwe begraafplaats)
 2. Nieuwbouw  Welgelegen (starters- , eengezins- , twee-onder-een- kap- en  vrijstaande woningen)
 3. Bouwlocatie Breen
 4. VVV Ouddorp
 5. Rotonde Ouddorp
 6. De Schans
 7. Koudenhoek
 8. Nieuw fietspad langs Slikken van Flakkee richting Herkingen
 9. Restant Statendam
 10. Nieuwe begraafplaats Stellendam met toegangsweg vanaf Langeweg  (met bouw woningen)
 11. Gedenkteken watersnoodramp
 12. Molenkade nieuwbouw 14 woningen
 13. Renovatie zwembad  ’t  Zuiderdiep
 14. Sportpark Molenpolder (tennis/voetbal)
 15. Bedrijventerrein Korteweg
 16. Bedrijventerrein Binnenhaven
 17. Visafslag/buitenhaven
 18. Havenhoofd
 19. Uitbreiding nieuwbouw Goedereede (met nieuwe ontsluiting aan oostzijde)
 20. Entree Goedereede (EERSTE STOP in Westvoorne met presentatie Curamare)
 21. Nieuwe brandweerkazerne Goedereede
 22. Openbare Werken aan de Provinciale Weg
 23. Sportpark De Kruse

 

Route 2 richting Brouwersdam

 1. Uitbreiding zorgboerderij De Mekkerstee
 2. De Vliedberg
 3. Oosterpark
 4. Ontwikkeling Ouddorp Bad
 5. Hotel Duinzicht
 6. Kwaliteitsverbetering RCN Toppershoedje
 7. Ouddorp Duin (realisatie hotel en elkweervoorzieningen
 8. De Klepperstee (zonneveld)
 9. Natuurontwikkeling ’t Volgerland
 10. Rotonde De Punt
 11. Ontwikkelingen De Punt ( Eco2 beach hotel resort/bunkerroute/belevingsbos)
 12. RTM museum
 13. Getijdecentrale
 14. Jachthaven Marina Port Zélande
 15. Bungalowpark  Port Zélande/camping
 16. Dromen aan het water , de zgn. Grevelingenlodges (ecologische verbl. recr.  op of aan het water)
 17. Uitbreiding Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam (TWEEDE STOP met presentatie)
 18. Jachthaven van de toekomst
 19. Inspiratiecentrum Grevelingen/Voordelta
 20. Ontwikkelingen Brouwersdam
 21. Hotspot Brouwersdam (beachsportvoorzieningen en nieuwe strand overgangen)
 22. Corneliahoeve aan de Westduinweg
 23. Schurvelingen en zandwallen
 24. Marine Zendstation
 25. Vuurtoren
 26. Herontwikkeling Dorpstienden (AH, appartementen, herinrichting parkeerterrein e.d.)