[Video] Unieke film uit 1953 over herstel dijken Goeree-Overflakkee

1 februari 2013

Op 1 februari 2013 werd op verschillende plaatsen op Goeree-Overflakkee de watersnoodramp van 1953 herdacht. Op een unieke kleurenfilm van 60 jaar geleden van de Provinciale Waterstaat uit 1953 is te zien hoe men de herstelwerkzaamheden voor de dijken op Goeree-Overflakkee ter hand nam.

Het herstelprogramma begon een half jaar na de stormvloed van 1 februari 1953. De film laat zien hoe met zandwinning voor de kust en asfaltfabrieken op het land de dijken werden hersteld.