Afspraken om stroomuitval te beperken op GO

16 maart 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee en netbeheerder Stedin hebben dinsdag 12 maart verder gesproken over de grootschalige werkzaamheden aan het elektriciteitsnet en het beperken van de overlast daarvan. De gemeente en Stedin hebben hiervoor een aantal maatregelen afgesproken. 

Goeree-Overflakkee wordt door het vervangen van kabels en de aanleg van nieuwe verbindingen voorzien van een modern net. Stedin voert tijdens deze geplande werkzaamheden meer controles uit om stroomuitval tot een minimum te beperken. De controles voorkomen bovendien dat een uitval onnodig grote gevolgen heeft voor inwoners en ondernemers.

“Door extra controles van Stedin zal er tijdens werkzaamheden aan het elektriciteitsnet meer zekerheid zijn voor de inwoners en ondernemers”,  zegt burgemeester Corstiaan Kleijwegt van de gemeente Goeree-Overflakkee. “We hebben met elkaar afgesproken dat ook de informatievoorziening voor de inwoners en ondernemers wordt geïntensiveerd.”

Stedin heeft op Goeree-Overflakkee een investeringsprogramma van honderd miljoen euro in het elektriciteitsnet dat sinds 2007 loopt. De netbeheerder heeft de afgelopen jaren al diverse vernieuwingen gerealiseerd zoals het verzwaren van zogenoemde middenspanningskabels, het ontkoppelen van lokale netten en het verhogen van de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Goeree-Overflakkee.

Daarnaast komt er een nieuwe verbinding van achttien kilometer tussen Geervliet op Voorne-Putten en Middelharnis. Het investeringsprogramma loopt tot en met 2015.