College’s Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee in gesprek

20 maart 2013

Dinsdagmiddag 19 maart ontmoetten het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee elkaar in het Oude Raadhuis in Middelharnis. Het doel van de bijeenkomst was om kennis met elkaar te maken en samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Na de eerste kennismaking bespraken de collegeleden de samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, recreatie, toerisme, economie, veiligheid, crisisbeheersing en kleine kernenbeleid. Tijdens de bijeenkomst reikte een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel het rapport ‘Sociaal economische effecten van een upgrading van de N59’ uit.

De verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op de N59 van Hellegatsplein tot aan Zierikzee is een belangrijk aandachtspunt voor beide gemeenten. Het rapport van de Kamer van Koophandel bevat een advies met betrekking tot een verbetering van de N59 waardoor een betere bereikbaarheid van de regio en het bedrijfsleven ontstaat. Maar ook de veiligheid, de leefbaarheid in de regio, een snellere doorstroming van het verkeer en een robuust wegennet zijn belangrijke positieve effecten.

Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zijn twee eilanden die met elkaar verbonden door de hotspot Brouwersdam. Het is een logische stap voor twee bijna identieke gemeenten om deze natuurlijke verbintenis uit te breiden”, aldus burgemeester G.C.G.M. Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Burgemeester C.A. Kleijwegt van de gemeente Goeree-Overflakkee blikt uitermate tevreden terug op deze eerste ontmoeting: ”Beide gemeenten zijn verschillend, maar hebben ook veel overeenkomsten; groot in oppervlakte met veel verschillende kernen. In een prettige sfeer hebben we ervaringen kunnen uitwisselen waarbij een basis is gelegd voor intensievere samenwerking op allerlei gebieden.”