Grote opkomst informatiebijeenkomst concessie lokale omroep

29 maart 2013

Op woensdag 27 maart organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een openbare informatiebijeenkomst in voorbereiding op het advies dat het college van burgemeester en wethouders zal voorleggen aan de gemeenteraad over de concessie voor de lokale omroep. Naast vertegenwoordigers van alle aanvragers en de gemeente, waren ook een groot aantal raadsleden, programmamakers, belangstellenden en de pers aanwezig.

Aanvragers hebben tot 3 april 2013 om 12.00 uur de tijd om (aanvullende) informatie aan te leveren. Daarna zal de gemeente de aanvragen waarderen en de waardering verwerken in een advies aan het college. Het college zal dan een advies zenden aan de gemeenteraad. Op zijn beurt zal de raad de voorkeur uitspreken voor één van de aanvragers en dit ter advies sturen aan het Commissariaat van de Media, dat uiteindelijk de vergunning lokale omroep zal verstrekken. Een pdf-document van de gehouden presentatie kunt u downloaden.

20130327 Presentatie Informatieve bijeenkomst concessie lokale omroep (pdf)