Informatieve bijeenkomst concessie lokale omroep

27 maart 2013

Het Commissariaat voor de Media verleent per gemeente aan één partij de concessie om te fungeren als lokale omroep van die gemeente. Partijen die in aanmerking willen komen voor die concessie dienen daartoe een aanvraag in bij het Commissariaat, die op haar beurt de gemeente om advies vraagt.

Tot nu toe hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de partijen die een aanvraag hebben ingediend. Op 27 maart organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee een informatieve bijeenkomst waarin onderwerpen als het proces en de wegingscriteria aan de orde komen. Ook is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Betrokkenen en belangstellenden zijn van harte welkom om deze openbare bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats op 27 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur in de raadzaal aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis (het voormalige ISGO-gebouw).