Raad bezoekt visserijcluster in Stellendam

15 maart 2013

Op vrijdagmorgen 15 maart bezocht een delegatie van de SGP-fractie, samen met andere raadsleden en collegeleden van Goeree-Overflakkee de visserijcluster in Stellendam. De eilandbestuurders werden ontvangen door de oud burgemeester van Goedereede, de heer C. Sinke, thans voorzitter van de visserijvereniging Zuid-West. Ook de UFA directeur J. van Nieuwenhuize was blij met het bezoek. Hij schetste het belang van de betrokkenheid van de politiek bij de United Fish Auction, waarvan Goeree-Overflakkee voor 63% eigenaar is. Naast een bezoek aan de visafslag werd een bezoek gebracht aan de Coöperatie Westvoorn en Maaskant.

Van diverse zijden werd nogmaals benadrukt dat de vaargeul, het Goereese Gat, van levensbelang is. Niet alleen voor de visserijsector maar voor al het scheepvaartverkeer. Met name voor de 2 aanwezige scheepswerven: Padmos en Maaskant. Goed was om te constateren dat Stellendam voorop loopt in innovatie voor de visserijsector. Naast alle bedrijven is ook de visserijschool van groot belang. ‘Alles is aanwezig hier in Stellendam, wees daar trots en zuinig op’, zo hielt Sinke de bestuurders voor.

Binnenkort heeft het college overleg met Rijkswaterstaat over de diverse zaken die spelen in het gebied. Daarbij wordt naast het Slijkgat ook de bezetting van de vuurtoren in Ouddorp en stremming van de sluizen aan het Haringvliet aan de orde gesteld, zo verzekerde burgemeester C. Kleiwegt, die samen met wethouder van der Vlugt vanuit hun portefeuille hiervoor verantwoordelijk zijn.

[nggallery id=5]