Raad in gesprek met inwoners Oost Goeree-Overflakkee

23 maart 2013

Op woensdag 20 maart verkende de gemeenteraadsleden het Oostelijk deel van Goeree-Overflakkee. Vanaf het nieuwe multifunctioneelcentrum ’t Centrum van Ooltgensplaat vertrok het gezelschap van raadsleden, collegeleden en leden van het managementteam in de bus en werd er een route gereden door Ooltgensplaat, Langstraat, Achthuizen, Oude-Tonge, Zuidzijde en Den Bommel. Het laatste stukje van de route leidde langs de Hellegatsplaten, het uiterste oostelijke deel van onze gemeente. Daarbij werd ook de boerderij van Sjef en Hanneke de baar bezocht, waar flakkeese eieren worden geproduceerd.

Vanaf 19.30 uur waren de burgers van harte welkom. Langzaam liep de zaal vol met inwoners en ondernemers, voornamelijk uit Ooltgensplaat afkomstig. Raad en college werden vervolgens voorgesteld. In een gemoedelijke sfeer werden aan de tafels vervolgens gesprekken gevoerd tussen raadsleden en aanwezigen. Na het cultureel intermezzo door Pau Heerschap kon de inhoudelijke terugkoppeling van de gesprekken beginnen.

De SGP fractie vindt deze werkbezoeken waardevol. ‘Op deze manier komen we snel in gesprek met burgers, die hun zorgen over de leefbaarheid van hun omgeving op deze manier kunnen uiten’, aldus fractielid Daan Markwat, die tevens lid is van de werkgroep die deze bijeenkomsten organiseert.

Raadsleden Petra ’t Hoen, Willy Heintjes, Adrie van Gurp en Cornelis Trommel gaven elk een impressie van de onderwerpen die aan hun tafel waren besproken. Op diverse punten werd door de burgemeester direct een reactie van de wethouders gevraagd, zoals bij de klachten over het SVHW, waar het college ‘bovenop zal zitten’ aldus wethouder Trouwborst, de aansluiting van het fietspad vanuit Ooltgensplaat bij de N59, die volgens dezelfde wethouder inmiddels gerealisseerd bleek te zijn. Over de vraag naar windenergie vertelde wethouder Tollenaar dat dit zeker naar het eiland komt. Het Rijk en provincie hebben eerder bepaald dat er 300 MW geplaatst moet worden. Inmiddels is dit door intensieve gesprekken teruggebracht naar 260 MW. Door het bestuursakkoord wat de gemeente heeft gesloten, heeft de gemeente maximale invloed over de locaties. Daarbij moet, wat Tollenaar betreft, ook opbrengsten gegenereerd worden, die benut kunnen worden voor de gemeenschap.

[nggallery id=6]