Raad verdiept zich in welzijnswerk op het eiland

13 maart 2013

Regelmatig gaan raadsleden op werkbezoek om kennis op te doen over diverse aspecten die er spelen in de samenleving. Op uitnodiging van vier stichtingen die actief zijn in het welzijnswerk bezochten de vertegenwoordigers van de diverse partijen de SWO-bijeenkomst op 6 maart jl. De fracties maakten kennis met het werk en de medewerkers van vier stichtingen die actief zijn in het welzijnswerk op Goeree-Overflakkee: Stichting Companen, SWO, Peutereiland en Stichting Jac. Van de SGP-fractie was Pieter Breederveld aanwezig, die het welzijnswerk in zijn portefeuille heeft.

Na een uitgebreide presentatie, door directeur-bestuurder van de vier stichtingen Anne Verhey, kregen de raadsleden uitgebreid de kans om inhoudelijke vragen te stellen. De vier stichtingen hebben bij elkaar 75 mensen in dienst, dit zijn allemaal part-timers en komt neer op ongeveer 25 FTE. Daarnaast is er ook nog een klein leger aan vrijwilligers actief, om in allerlei activiteiten te ondersteunen.

De Stichtingen zijn zich er van bewust dat er in de afgelopen jaren weinig aan promotie/marketing is gedaan. De organisatie is volop bezig met de toekomst van de stichtingen: Er komt een nieuwe naam, een nieuwe website, dit alles in het kader van één nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. De vier stichtingen bestrijken een grote diversiteit aan welzijnsactiviteiten, zoals culturele activiteiten, 13 peuterspeelzalen, jongerenwerk in Middelharnis, Dirksland, Oude Tonge en Stellendam, voor- en vroegschoolse educatie, een formulierenbrigade, mantelzorg, etc. Dit alles met als doel om participatie en welzijn te bevorderen.

Om meer inzicht te krijgen in de dagelijkse activiteiten van de vier stichtingen konden de raadsleden speed daten met vijf vakkrachten in het welzijnswerk. Op deze manier kon ook de vertegenwoordiger van de SGP, Pieter Breederveld, uitgebreid kennis opdoen over Mantelzorg ondersteuning, de formulieren brigade, de Jongerenwerker, voor- en vroegschoolse educatie (VV-E) en ouderen advies. De raadsleden hopen deze kennis weer te gebruiken bij de vorming van het beleid.