SGP eurofractie staat vierkant achter Pulskor

29 maart 2013

Op 21 maart werd er door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om alles in het werk te stellen om meer pulskor-ontheffingen voor de visserij te krijgen. Hierdoor komt er een verdere verduurzaming en is er toekomst voor de visserijsector van Goeree-Overflakkee. Daarom steunde de SGP samen met alle andere partijen een motie die op initiatief van het CDA werd ingediend met als doel de visserijsector te ondersteunen. Daarnaast stuurde de SGP ook een verzoek aan de SGP Euro-fractie om aandacht te schenken aan deze nieuwe vorm van visserij.

In een reactie laat SGP-Europarlementariër Bas Belder weten dat de SGP eurofractie vierkant achter de pulskor staat! ‘Het is een prachtige innovatie en onderzoeken tonen de positieve effecten aan’, aldus Belder. De verdere toelating door Europa verloopt jammer genoeg moeizaam. De Raad (waarin de Nederlandse regering deel van uitmaakt) en het Europees Parlement moeten gezamenlijk over de verdere toelating beslissen. Nederland heeft als klein land maar een kleine stem in de besluitvorming.

Toen eind 2012 een herziening van de verordening Technische Maatregelen aan de orde was, heeft de SGP samen met de CU amendementen ingediend in het Europees Parlement voor een volledige toelating van de pulskor in de Noordzee. ‘Helaas moesten we concluderen dat zich op dat moment geen meerderheid aftekende. Het bleek namelijk dat europarlementariërs uit andere landen niet open stonden voor rationele argumenten, maar redeneerden vanuit hun nationale eigenbelang en daarbij ook milieuargumenten gebruikten. De Nederlandse regering stuitte ook in de Raad op stevig verzet bij andere landen’, aldus Belder.

Het laatste nieuws is dat de huidige ontheffing van 5% op het verbod waarschijnlijk iets opgehoogd zal worden. De Nederlandse regering heeft binnen de Raad een deal gesloten daarover. Deze deal moet overigens nog wel bestendigd worden in de uiteindelijke tekst van de verordening.

Aangaande de toekomst: Als de Europese Commissie een nieuwe verordening over Technische Maatregelen voorlegt aan de Raad en het Europees Parlement, is er weer een nieuwe kans om een totale toelating voor de Noordzee te verkrijgen. Belder: ‘Er zal alles aan gedaan worden (zowel van de kant van de Nederlandse regering in de Raad weten wij, als van onze kant in het Europees Parlement) om die volledige toelating er dan wel door te krijgen’.