SGP steunt motie voor toekomst visserij Stellendam

25 maart 2013

Met meer pulskor-ontheffingen en verdere verduurzaming is er een toekomst voor de visserijsector van Goeree-Overflakkee. Daarom steunde de SGP samen met alle andere partijen een motie die op initiatief van het CDA werd ingediend met als doel de visserijsector te ondersteunen. De motie bevatte twee verzoeken aan het college, nl. om meer pulskor ontheffingen te verkrijgen en om subsidies binnen te halen. De motie werd op 21 maart 2013 ingediend en aangenomen.

Het werkbezoek dat de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders op 15 maart brachten aan onder andere de visafslag en de scheepswerf Maaskant was mede aanleiding voor het indienen van de motie. Tijdens dit werkbezoek werd het belang van de visserijsector nog eens onder de aandacht van de politici gebracht. Door de hoge brandstofprijzen hebben met name vissers die op de traditionele manieren vissen het moeilijk. De innovatieve en duurzame pulskor-methode (vorm van visserij waarbij de platvis d.m.v. elektrische pulsen uit de bodem wordt gejaagd; Bij de pulskor zijn de zware wekkerkettingen van de klassieke boomkor vervangen door veel lichtere draden waar stroomstoten (pulsen) doorheen lopen.) biedt betere perspectieven. De gemeente moet in Den Haag gaan lobbyen, zodat meer ontheffingen worden afgegeven.

Het tweede deel van de motie ging over subsidies. Mogelijk komen er dit jaar nog mogelijkheden voor subsidies ten behoeve van de visserijsector. De partijen vinden het belangrijk dat de gemeente alles uit de kast trekt om een deel van de subsidies binnen te halen. Als het nodig is hiervoor kennis van buiten de gemeente in te huren, wil de gemeenteraad €30.000,00 ter beschikking stellen. Deze 30.000 euro moet overigens bij voorkeur komen uit de lopende begroting van 2013!

In de voormalige gemeente Goedereede heeft een dergelijk initiatief er toe geleid dat toen 2,7 miljoen euro aan subsidie is verworven. Of dat nu ook zal lukken is natuurlijk de vraag, maar wethouder Arend-Jan van der Vlugt omarmde de motie en gaat er mee aan de slag.