Sociaal economische effecten upgrading N59

29 maart 2013

De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland moeten samen optrekken om de N59 te verbeteren. ‘Een betere N59 zal een flinke impuls geven aan de bereikbaarheid, de economische vitaliteit en de leefbaarheid van beide gemeenten. Bovendien zal de verkeersveiligheid op de N59 sterk verbeteren’. Dat is het advies van de Kamer van Koophandel aan de beide Colleges van B & W van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Het rapport is onlangs overhandigd.

De Kamers van Koophandel gaven dit advies tijdens de overhandiging van het rapport “Sociaal-economische effecten van een upgrading van de N59”. Dit rapport is opgesteld door het adviesbureau Buck Consultants International te Nijmegen in opdracht van een aantal organisaties uit het bedrijfsleven en de lokale overheden.

Vice-voorzitter Kolf gaf in zijn advies aan dat er zonder veel kosten al grote verbeteringen aan de N59 gedaan kunnen worden. Het kosten-batensaldo van een aantal verkeersmaatregelen is positief. De Kamers van Koophandel hopen dat de beide Colleges van B & W, als regisseurs van de ontwikkelingen in hun gemeenten, zich verantwoordelijk voelen voor een betere N59. Volgens de studie zorgt een betere bereikbaarheid via de N59 voor een extra steun aan de economie in de regio. Door minder opstoppingen en een betere doorstroming kan het (vervoerend) bedrijfsleven een belangrijke kostenbesparing realiseren. De beschikbare bedrijventerreinen worden aantrekkelijker voor bedrijfsvestigingen. Ook zorgt aanpak van de N59 voor meer veiligheid met minder kans op ongevallen.

Het rapport geeft verder aan dat een betere N59 zal bijdragen aan de leefbaarheid op de beide eilanden. Immers door een betere bereikbaarheid wordt de regio een aantrekkelijker gebied om te wonen. Dit heeft een positieve invloed op het voorzieningenniveau en zal soelaas bieden voor de dreigende bevolkingskrimp. Verder zorgt verbetering van de N59 voor een goed alternatief voor verkeer op de A4 en de N57 in geval van opstoppingen en calamiteiten op deze wegen.

Door middel van relatief beperkte investeringen in een betere N59 kan al een substantieel deel van de bovenstaande positieve effecten gerealiseerd worden. Buck Consultants adviseert dan ook om in de periode tot 2020 vooral in te zetten op een verbetering van het wegvak Hellegatsplein – Oude-Tonge. Door het verlengen van de invoegstrook, de aanleg van een spitsstrook en de bouw van twee ongelijkvloerse kruisingen (bij de afslag den Bommel en bij Oude-Tonge) kunnen de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid flink verbeterd worden.

De Kamers van Koophandel nemen het advies van Buck Consultants over en stellen aan de beide Colleges van B & W voor om de nadruk te leggen op het verbeteren van de verkeersdoorstroming op het wegvak Hellegatsplein – Oude-Tonge. Tegen relatief lage kosten kan hier immers een forse verbetering van de bereikbaarheid, van de economische vitaliteit, van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid worden gerealiseerd. Bovendien hebben deze maatregelen een positief economisch effect van tussen de € 4 en € 11 miljoen voor de B.V. Nederland. Een derde belangrijk voordeel van deze maatregelen is dat zij niet of nauwelijks tot kapitaalvernietiging leiden als in de toekomst besloten wordt om bijvoorbeeld het wegvak Hellegatsplein – Oude-Tonge om te bouwen tot een 2×2 autosnelweg.

20130319 Eindrapportage N59 (pdf)