Twee bestemmingsplannen naar besluitvorming

8 maart 2013

In de raad van 7 maart werd gesproken over het bestemmingsplan Klepperduinen te Ouddorp. De SGP fractie is positief over de kwaliteitsslag die hierdoor wordt gemaakt. De bedoeling is immers dat vanuit oudere gebieden wordt uitgedund zodat ook in die vrijkomende ruimte de kwaliteit verbeterd. In dit bestemmingsplan is het mogelijk om ook recreatiewoningen te bouwen. Daar is de SGP niet op tegen, maar woningen met een bebouwd oppervlak van 160 m2 zijn toch wel vrij fors, aldus woordvoerder Adrie van Gurp.

Daarnaast vraagt de SGP zich af of er wel behoefte is aan deze woningen. ‘Aan de andere kant moet je er op vertrouwen dat een ondernemer niet voor leegstand bouwt’. De SGP is verder positief over het feit dat het nieuwe park in haar eigen stroombehoefte kan voorzien door de reeds geplaatste zonnepanelen.

Daarnaast stelde de heer van Gurp duidelijk dat voorzieningen die getroffen worden in dit gebied niet ten koste mogen gaan van het centrum van Ouddorp. De SGP is van mening dat juist het centrum moet worden versterkt als het gaat om bijvoorbeeld detailhandel.

Wethouder Koningswoud gaf in zijn beantwoording aan dat er maximaal 10 vakantiewoningen gebouwd gaan worden met een inhoud van 690 m3. Alle andere vakantiewoningen zitten daaronder en worden gebouwd tussen de 250 m3 en 690 m3. Voor wat betreft de centrumvoorzieningen zullen dat voorzieningen zijn die gebruikelijk zijn op recreatieterreinen.

Het bestemmingsplan Klepperduinen, evenals het bestemmingsplan Langeweg te Stellendam, zullen in de raad van 21 maart in de besluitvormende fase worden vastgesteld.