Wmo-Adviesraad zoekt een onafhankelijk voorzitter (m/v)

23 maart 2013

De Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee is op korte termijn op zoek naar een onafhankelijk voorzitter. De Wmo-Adviesraad heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over alle zaken die van belang zijn voor inwoners zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wat vragen wij?
Als onafhankelijk voorzitter bent u de vertegenwoordiger en daarmee het eerste aanspreekpunt en het gezicht van de Wmo-Adviesraad. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die maatschappelijk betrokken is, kennis heeft van de lokale situatie en de politieke verhoudingen en inzicht heeft in de beleidsterreinen van de Wmo. Daarnaast beschikt u over goede contactuele eigenschappen, natuurlijk leiderschap, ervaring in de omgang met bestuurders en een kritische en onafhankelijke instelling.

U bent in staat samen met de leden van de Wmo-Adviesraad nader inhoud te geven aan het functioneren van de raad. U weet een goede sfeer te bewaren, structuur te geven aan de vergaderingen en u bent in staat om samen met de raad tot democratische besluitvorming te komen. U onderhoudt contacten met de gemeente en met andere organisaties die betrokken zijn bij de invulling van de Wmo. Een groot netwerk (ook buiten Goeree-Overflakkee) is hierbij een pré.

Voor deze functie geldt dat de kandidaten:

  • Binding hebben met Goeree-Overflakkee en bij voorkeur woonachtig zijn in de gemeente;
  • Niet politiek, bestuurlijk of ambtelijk actief zijn in de gemeente Goeree-Overflakkee;
  • Goed kunnen netwerken, communiceren en analyseren;
  • In staat zijn om individuele situaties te plaatsen in een algemene context om van daaruit te oordelen en te adviseren;
  • In staat zijn om ingewikkelde processen tot de essentie terug te brengen en hierover kort en bondig te adviseren.

Sollicitatie
Op woensdag 10 en donderdag 11 april 2013 vinden de eerste gesprekken plaats. Uw reactie met CV kunt u tot uiterlijk maandag 1 april 2013, bij voorkeur per e-mail, richten aan de secretaris van de Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee, de heer W.J. van der Kamp, wmo-go@xs4all.nl, onder vermelding van vacature voorzitter Wmo-Adviesraad. Schriftelijk reageren kan naar postbus 338, 3240 AA Middelharnis.

Meer informatie
De voorzitter van de Wmo-Adviesraad ontvangt voor deze werkzaamheden een aanwezigheids- en onkostenvergoeding. Gemiddeld vergadert de Wmo-Adviesraad zeven keer per jaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Jane van Dongen-van Kolfschoten, algemeen adjunct, via telefoonnummer (0187) 68 15 35 of per e-mail: j.d.van.dongen@hetnet.nl.

Zie ook de website van de Wmo-Adviesraad voor onder meer de verordening en het huishoudelijk reglement van de Wmo-Adviesraad.