Goeree-Overflakkee genomineerd voor titel ‘Solar City 2013’

27 april 2013

De gemeente Goeree-Overflakkee is samen met de gemeenten Leeuwarden en Wageningen genomineerd voor de verkiezing tot Solar City 2013. Tot 13 mei aanstaande is het voor een ieder mogelijk om zijn of haar stem uit te brengen op één van de drie gemeenten via www.solardays.nl. U stemt toch ook op Goeree-Overflakkee?

Nederlandse gemeenten die volop zonne-energie toepassen, konden tot 29 maart door middel van een aanmeldformulier worden voorgedragen voor de titel: Solar City 2013. Een vakjury heeft op basis van zeven criteria uit de aanmeldingen een selectie gemaakt van drie gemeenten die in aanmerkingen komen voor de titel.

De drie genomineerde gemeenten zijn Goeree-Overflakkee, Leeuwarden en Wageningen. De uiteindelijke winnaar wordt op 13 mei tijdens het Nationaal zonne-energie debat bekend gemaakt.

Stemmen
Om kans te maken op de titel ‘Solar City 2013’ heeft de gemeente Goeree-Overflakkee stemmen nodig. De stemmen worden namelijk opgeteld bij de scores die zijn toegekend door de vakjury. Samen vormen zij de einduitslag van de verkiezing.

Iedereen kan tot 13 mei aanstaande zijn of haar stem uitbrengen via www.solardays.nl, onder het kopje SolarCity 2013.

Beoordeling vakjury over Goeree-Overflakkee
De vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van Holland Solar, Agentschap NL, Vereniging Eigen Huis en UNETO-VNI. De vakjury heeft aangegeven dat zij de gemeente Goeree-Overflakkee vindt behoren tot de inzendingen die op veel gebieden een voorbeeld zijn voor vele andere Nederlandse gemeenten.

“Deze relatief kleine gemeente weet een bijzonder prestatie te leveren door in de top tien van gemeente te komen die het meeste duurzame elektriciteit produceert. De gemeente kiest er verder voor tijd en inzet te plegen op doelgroepen waar de zonne-energiekansen minder vanzelfsprekend te verzilveren zijn. Bijvoorbeeld door bij de agrarische sector gebruik te maken van de grote dakoppervlakten in combinatie met asbestsanering. De jury roemt het gebruik maken van beperkte middelen op een slimme manier waarbij men belemmeringen probeert weg te nemen en te faciliteren en vooral ruimte te geven aan de markt”, aldus de vakjury.

Wethouder Van der Vlugt, portefeuillehouder duurzaamheid en eilandmarketing: “Ik ben trots dat de gemeente Goeree-Overflakkee is genomineerd voor de titel ‘Solar City 2013’. Deze nominatie levert tevens een bijdrage aan het op de kaart zetten van Goeree-Overflakkee”.