Hoogste punt woonzorgcomplex Nieuw Rijsenburgh

10 april 2013

Met een oppervlakte van meer dan 22.000 m2 is de Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk volgend jaar waarschijnlijk één van de uitgestrekste woonzorgcomplexen in Nederland. Het complex biedt dan onderdak aan 90 cliënten met dementie en 140 cliënten met een beperking. Ook zijn er 24 zorghotelkamers. Daarnaast komt er een medisch centrum voor revalidatie, ouderenzorg en thuiszorg. En zijn er sportmogelijkheden voor bewoners.

Op woensdag 3 april werd het hoogste punt bevestigd. Nu al is te zien hoe groot het complex wordt. Wethouder De Jong (Sociale Zaken, Welzijn en Cultuur) zette de laatste luifel vast op het hoogste punt samen met de heer Hameeteman van de Cliëntenraad, de leden van de Raad van Bestuur van CuraMare, mevrouw Pulleman en de heer Reinink (de locatiemanagers van Goede Ree en Nieuw Rijsenburgh).

Waardig bestaan
De heer W.G.A. Driesse, lid Raad van Bestuur met ouderenzorg in zijn portefeuille, is er zeker van dat het complex in 2014 wordt opgeleverd. “Week 17 staat in de planning. We liggen op schema. Wat ook belangrijk is, we blijven binnen ons budget. Complimenten voor allen die hier in weer en wind vanuit de bouwputten tot aan het hoogste punt hard hebben gewerkt. Ik vind het een voorrecht om erbij betrokken te zijn. Wij willen zorgvuldig inspelen op de vraag naar zorg. We willen onze medemensen hier een waardig bestaan aanbieden met professionele zorg. Daarnaast willen we dat dit complex een ontmoetingsplaats wordt voor ons dorp, waar bewoners van verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten.”

Goede partner
Wethouder De Jong hield een puntige toespraak: “Dit is niet het startpunt, maar ook zeker niet het eindpunt. Vandaag is wel een markeerpunt, een mijlpaal. Het zwaartepunt ligt de komende tijd op de zorg. We hechten belang aan een goede verzorging van onze ouderen. Wij weten dat CuraMare daarin een goede partner is.”

Mensen krijgen de ruimte
De heer Hameeteman van de Cliëntenraad blikte nog even terug op de start van de Goede Ree in 1953. “De eerste bewoners van De Goede Ree zouden in hun handen klappen als ze nu het eerste bouwdeel zouden zien. Op deze plek waar we nu staan passen zeker 10 kamers uit die tijd. De huidige kamers zijn zoveel ruimer. En dat moet wel. We willen immers dat onze cliënten een leven kunnen leiden dat zij gewend zijn. Hier krijgen de mensen de ruimte. Wij, als cliëntenraad, zijn blij dat dit is gerealiseerd. CuraMare van harte gefeliciteerd.”

De meer dan 100 aanwezigen waren onder de indruk van de grootte van het complex. Zij genoten na afloop van het pannenbier en de hapjes.

foto: www.igo.nl