Jaarvergadering GKV SGP Goeree-Overflakkee

3 april 2013

Op dinsdag 26 maart kwam de Gemeentelijke kiesvereniging van de SGP op Goeree-Overflakkee bijeen. De Gemeentelijke Kiesvereniging is een orgaan van de lokale plaatselijke kiesverenigingen van de SGP. De taak is vooral om goed contact te houden met de fractie en alle andere activiteiten die daarmee verband houden. De leden zijn de Plaatselijke kiesverenigingen (Pkv’s) van de SGP: Goedereede, Dirksland, Middelharnis/Sommelsdijk, Nieuwe Tonge en Oostflakkee. Naast een wisseling in het bestuur was er ook aandacht voor een evaluatie op de verkiezingscampagne en de vorming van een nieuw college.

SGP Fractie
Fractievoorzitter Kees van Dam schetste nogmaals wat er allemaal is gebeurd nadat de verkiezingsuitslag bekend was geworden. De SGP is dankbaar voor de 9 zetels en heeft het voortouw genomen bij de onderhandelingen om te komen tot een coalitie. Al snel bleek dat SGP, VVD, ChristenUnie en CDA veel overeenkomsten hadden. Met deze partijen is gezamenlijk een coalitieakkoord opgesteld. De presentatie daarvan was op de eerste raadsvergadering 2 januari 2013.

Publiciteit
Vanuit de commissie Publiciteit voerde voorzitter Peter Grinwis het woord. De commissie mag terug zien op een intensieve maar mooie campagne. Hij moedigde de plaatselijke kiesverenigingen aan om vooral werk te maken van het binden en boeien van (nieuwe) leden. De commissie Publiciteit wil de 5 kiesverenigingen op Goeree-Overflakkee daarbij steunen. Ook werden de plannen voor 2013 gepresenteerd.

Nieuwe bestuursleden
In het bestuur werden gekozen de heren K. Soetemen (pkv Goedereede) en P.D. Knöps (pkv Nieuwe Tonge). De scheidende bestuursleden H.C. van Rossum en M. Wilstra werden bedankt voor hun bijdrage in het bestuur door plv. voorzitter ir. K.J. Nipius, die werd herkozen als bestuurslid.

20130326 Jaarverslag 2012 Gkv SGP Goeree-Overflakkee (pdf)