Koninklijk paar bezoekt Goeree-Overflakkee op vrijdag 21 juni!

4 april 2013

Na de troonswisseling op 30 april 2013 bezoeken Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima in mei en juni alle provincies van Nederland. Er staan twee provincies per dag op het programma. Op vrijdag 21 juni zal ook de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee met een bezoek worden vereerd!

De contouren van de programma’s in de twaalf provincies zijn inmiddels bekend. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin te zien en te ontmoeten. Tussen de middag wordt in een gezamenlijke informele bijeenkomst inhoud gegeven aan verbinden en ontmoeten tussen de twee provincies en de Koning en Koningin. Iedere provincie geeft op haar eigen manier invulling aan het programma. De
voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

De provinciebezoeken kennen een aantal vaste elementen. In alle provincies wordt de hoofdstad bezocht. In de meeste gevallen begint het ochtendbezoek op het provinciehuis van de eerste provincie en eindigt het middagbezoek op het provinciehuis van de tweede provincie. Vanwege de ligging van de provinciehoofdsteden wordt hierop in Flevoland, Overijssel en Gelderland een uitzondering gemaakt.

De Commissaris van de Koning begeleidt de Koning en Koningin tijdens het bezoek in zijn of haar provincie. Gastheer van de bezoeken is de burgemeester van de betreffende gemeente. In iedere provincie ontmoeten de Koning en Koningin een vertegenwoordiging van de school die zich op 26 april in die provincie heeft onderscheiden met de meest originele Koningsspelen.
Beide provinciebezoeken worden aan elkaar verbonden door een informele bijeenkomst in de buurt van de provinciegrens. Daar ontmoeten de Koning en Koningin in totaal 100 vertegenwoordigers van allerlei groeperingen uit de twee provincies, bijvoorbeeld sporters, vrijwilligers, musici, ondernemers en onderzoekers. De genodigden zijn mensen die om diverse redenen een bijzondere betekenis hebben voor de provincie. Zij worden door de
provincie uitgenodigd.

Het volledige dagprogramma op 21 juni ziet er als volgt uit:

Ochtenprogramma:
Middelburg, Goes, Zierikzee (gemeente Schouwen-Duiveland),
Brouwersdam (gemeente Goeree-Overflakkee, informele bijeenkomst).

Middagprogramma
Brouwersdam (gemeente Goeree-Overflakkee
), Voorne-Putten/Hellevoetsluis, Zoetermeer, Den Haag.