Project Dorpstienden in Ouddorp definitief van start

22 april 2013

Binnenkort start Blijvend Goed met de realisatie van een parkeergarage, een supermarkt en 18 woningen aan de Dorpstienden te Ouddorp. Ook een doorsteek voor het verkeer van de Dorpsweg / Weststraat richting de parkeerplaats maakt onderdeel uit van de ontwikkeling.

Al in 2009 begonnen de voorbereidingen voor het project Dorpstienden. In de zomer van 2012 lag het bestemmingsplan ter inzage. De gemeenteraad van de toenmalige gemeente Goedereede stelde op 22 november 2012 dit bestemmingsplan vast.

Naar aanleiding van de vaststelling tekende één partij beroep aan en verzocht om schorsing van het besluit. Op 22 maart 2013 wees de Raad van State het verzoek om schorsing af. Vervolgens zag de betrokkene af van het ingediende beroep waardoor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk werden. Dit houdt in dat de bouw van het pand en de aanleg van de doorsteek definitief zijn toegestaan. De realisatie van het project zal op korte termijn aanvangen; de exacte startdatum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Blijvend Goed zal 18 woningen (waarvan 8 starterswoningen) realiseren boven de nieuwe supermarkt en de parkeergarage. Het huidige parkeerterrein bij de Dorpstienden wordt opnieuw ingericht waardoor het gebied een mooiere uitstraling krijgt. Via de nieuwe doorsteek zal het parkeerterrein sneller en makkelijker te bereiken zijn.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het project Dorpstienden kunt u contact opnemen met Ivo Motshaven van de gemeente Goeree-Overflakkee, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187.