Terugblik op raadsvergadering 25 april jl.

27 april 2013

Tijdens de raadsvergadering van 25 april heeft de raad weer volop de kans gekregen om zich te laten informeren in de beeldvormende fase van de vergadering. Op de agenda stond onder meer een uitgebreide presentatie van de stand van zaken op het gebied van windenergie op Goeree-Overflakkee. Deskundigen en bewoners hebben daarbij het woord gekregen. Dit agendapunt heeft nog niet tot besluitvorming geleid. De verwachting is dat de raad voor het einde van het jaar een besluit kan nemen over de locaties voor de windmolens.

Verder stond in de beeldvormende fase het advies voor de lokale media-instelling aan het Commissariaat voor de Media op de agenda. Ook hier kregen betrokkenen de kans hun visie toe te lichten. Dit agendapunt komt de volgende vergadering terug in de oordeelsvormende fase waarna het mogelijk direct tot besluitvorming kan leiden. Ten derde zou in de beeldvormende fase gesproken worden over een voorstel tot het wijzigen van de exploitatieovereenkomsten Hart van West en Parel van de Delta. Wegens tijdgebrek is dit agendapunt echter doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Naast de onderwerpen in de beeldvormende fase, is in de besluitvormende fase besloten over het bestemmingsplan Middelharnis en een arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffie. Officiële publicatie van de besluiten volgt nog.  Tevens is besloten tot vervanging van een lid in de vertrouwenscommissie. In plaats van dhr. Vreugde zal dhr. Heintjes namens VKGO plaats nemen in de commissie die zich bezig houdt met de aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Daarnaast zijn dhr. Vreugde en dhr. Tuk benoemd tot voorzitter resp. plv. voorzitter van de auditcommissie.

Naast de geagendeerde onderwerpen vroegen twee fracties aandacht voor een onderwerp middels mondelinge vragen aan het college. Zo stelde de fractie van het CDA vragen over de beschikbaarheid van startersleningen, en wilde de fractie van VKGO meer weten over de visie van het college op De Omloop als onderdeel van eilandmarketing. De fractie van de SGP stelde daarnaast nog vragen over de parkeerproblematiek in Ouddorp.

De volgende raadsvergadering vindt plaats op 16 mei vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel (nieuwe naam voor het voormalig ISGO-gebouw) aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.