Verkeersscirculatieplan Oude-Tonge in werking

2 april 2013

Op vrijdag 5 april 2013 treedt het verkeerscirculatieplan Oude-Tonge in werking. ‘Het verkeerscirculatieplan zorgt voor een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer in het centrum van Oude-Tonge’, zo laat de gemeente Goeree-Overflakkee weten. Het plan verbetert de leefbaarheid in de kern, vergroot de verkeersveiligheid en zorgt voor een betere bereikbaarheid van het centrum van Oude-Tonge.

In 2004/2005 is voor de kern Oude-Tonge een plan ontwikkeld voor de realisatie van een winkelcentrum met parkeerdek en een aantal woningen. Daarnaast is in deze zelfde periode een begin gemaakt met een aantal nieuwbouwplannen, waaronder Suijssenwaerde en Handelskade. Deze plannen hadden direct consequenties voor de aard en omvang van het gemotoriseerd verkeer in het centrum van Oude-Tonge. De kern Oude-Tonge wordt gekenmerkt door smalle straten en stegen en is daardoor niet geschikt om gemotoriseerd verkeer moeiteloos te verwerken. Mede hierdoor leeft de wens om de leefbaarheid en bereikbaarheid voor het winkelpubliek, de toeristen en niet op de laatste plaats de bewoners zelf, te verbeteren.

In 2005 is aan verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd een verkeerscirculatieplan op te stellen. Dit plan is in september 2005 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Oostflakkee vastgesteld.

Voorbereidende werkzaamheden afgerond
Om het plan te kunnen invoeren zijn de afgelopen jaren de nodige werkzaamheden verricht. Zo is het kruispunt Oostdijk/Heerendijk aangepast, is de Voorstraat herstraat en heringericht en is de Oostdijk herstraat en zijn hier parkeervakken toegevoegd. Inmiddels zijn de laatste werkzaamheden afgerond en kan vanaf vrijdag 5 april aanstaande het verkeerscirculatieplan in werking treden. Door middel van bebording staat aangegeven hoe de rijrichting in betreffende straten is.

Verkeerscirculatieplan
Onderstaand de straten die vallen onder het verkeerscirculatieplan:

• Molendijk (van de Nieuwstraat tot aan de Voorstraat), eenrichtingsverkeer
• Oostdijk (van de Voorstraat tot aan ingang parkeerdek winkelcentrum), eenrichtingsverkeer
• Oostdijk (van ingang parkeerdek tot aan Ruijchrockstraat), tweerichtingsverkeer
• Ruijchrockstraat (van Oostdijk tot aan Dabbestraat), tweerichtingsverkeer
• Dabbestraat (van Ruijchrockstraat tot aan Oostachterweg), tweerichtingsverkeer
• Oostachterweg, eenrichtingsverkeer
• Kerkring, eenrichtingsverkeer
• Voorstraat, eenrichtingsverkeer