Versterking directie belastingkantoor SVHW Klaaswaal

10 april 2013

Klaas van Eldik wordt per 4 april 2013 de nieuwe algemeen directeur ad interim van SVHW voor de duur van 1 jaar. Met deze uitbreiding waarborgt SVHW de continuïteit in de directie. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de inning van de gemeentelijke belastingen ondergebracht in dit samenwerkingsverband waarin 26 gemeenten en het Waterschap Hollandse Delta samenwerken.

Klaas van Eldik is eindverantwoordelijk directeur en als zodanig verantwoordelijk voor de algemeen bestuurlijke zaken, financiën, personeel, organisatie en bedrijfsvoering. Daarnaast gaat  hij uitvoering geven aan de eerder in het Algemeen Bestuur vastgestelde verbeteringen in de bedrijfsvoering van het SVHW.

De huidige directeur, de heer P. Bervoets, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoudelijke dienstverlening, het heffen en innen van lokale belastingen, de basisregistraties, de informatie- en communicatietechnologie,  de acquisitie van nieuwe deelnemers en het onderhouden van het netwerk aan externe contacten.

Het dagelijks bestuur van SVHW vindt de uitbreiding van de directie passen bij de groei die SVHW heeft doorgemaakt. Inmiddels heft en int SVHW voor 26 gemeenten, een waterschap en regionale afvalstoffendienst de lokale belastingen en/of verzorgt zij de basisregistraties. In de afgelopen jaren heeft SVHW aangetoond hoog te scoren als het gaat om haar prijs/kwaliteitverhouding. Dit wil SVHW ook voor de komende jaren kunnen blijven garanderen in combinatie met een hoge klantvriendelijkheid en het verder digitaliseren van de dienstverlening. Met de versterking van het management kan SVHW de door haar ingezette groei verder uitbouwen.