Vier Koninklijke Onderscheidingen op eiland tijdens de “Lintjesregen”

27 april 2013

Op vrijdag 26 april werd in de raadzaal van de gemeente Goeree-Overflakkee de traditionele “Lintjesregen” georganiseerd. Namens Hare Majesteit de Koningin reikte wnd. burgemeester Corstiaan Kleijwegt vier onderscheidingen uit. De heer W.M.C. de Vos uit Ooltgensplaat, mevrouw H.M. Westhoeve uit Ouddorp, de heer C. van Wijk uit Ouddorp en mevrouw C. Spanjer uit Sommelsdijk werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer W.M.C. de Vos uit Ooltgensplaat
De heer de Vos zet zich al jarenlang in als vrijwilliger voor diverse instanties. Zo is hij bijna 40 jaar de administrateur voor de Hervormde Kerk. Ook is hij bestuurslid van “stichting ’t Centrum” te Oolgensplaat en vanaf 1992 heeft hij zitting in de Raad van Toezicht bij Woningbouwvereniging Beter Wonen in Ooltgensplaat. Daarnaast was de heer De Vos jarenlang administrateur van diverse plaatselijke coöperaties en naast deze vrijwillige werkzaamheden was hij directeur van De Vos Financiële Diensten te Ooltgensplaat.

Mevrouw H.M. Westhoeve uit Ouddorp
Mevrouw Westhoeve heeft gedurende 30 jaar de permanente zorg van haar zwakbegaafde zuster op zich genomen. Zij werkte in de manufacturenwinkel van haar ouders, zodat haar moeder de zorg voor haar zwakbegaafde zuster op zich kon. Na het overlijden haar ouders kwam de zorg voor haar zuster volledig op haar schouders en daarnaast runde ze de manufacturenwinkel. In het jaar 2000 werd de zorg voor haar zuster zodanig groot, dat zij zich genoodzaakt voelde om de winkel te sluiten. Gedurende ongeveer 30 jaar staat haar leven totaal in het teken van het welzijn en de zorg van haar zuster en neemt zij de mantelzorg onbaatzuchtig voor de volle 100% op zich.

De heer C. van Wijk uit Ouddorp
Gedurende ruim 33 jaar maakt de heer Van Wijk zich zeer verdienstelijk ten behoeve van de kerkelijke gemeenschap van Ouddorp en de daaraan gelieerde verenigingen. Ook zette de heer Van Wijk zich vanaf 2004 geheel belangeloos in voor de zwakkere in onze samenleving. Zo is hij chauffeur van het gehandicaptenvervoer Adullam en legt hij ouderenbezoeken af voor de Hersteld Hervormde gemeente. Daarnaast is de heer Van Wijk al jarenlang voorzitter van de Mannenvereniging Agur en bestuurslid van Stichting Eben Haëzer.

Mevrouw C. Spanjer uit Sommelsdijk
Mevrouw Spanjer nam jarenlang de mantelzorg voor haar inmiddels overleden zieke vriendin, mevrouw Van Weezel, permanent tot haar taak. Mevrouw Spanjer had een baan als secretaresse bij verpleeghuis “De Samaritaan” en ging vanaf haar 47-jarige leeftijd haar zieke vriendin, mevrouw Van Weezel, verzorgen. Omdat ze wilde voorkomen dat mevrouw Van Weezel in een verzorgingshuis zou komen, heeft zij vervroegd pensioen aangevraagd en heeft ze vanaf haar 60-jarige leeftijd dag en nacht de zorg op zich genomen. Ze is zelfs bij haar vriendin gaan wonen om altijd paraat te zijn. In totaal heeft ze 31 jaar lang een vorm van nauwe en zware mantelzorg verricht aan mevrouw Van Weezel. Naast deze mantelzorg was mevrouw bestuurslid van de NCVB (Nederlandse Christelijke Vrouwenbond) en deed ze vrijwilligerswerk voor de Hervormde Gemeente Delft.

foto: www.eilandennieuws.nl