Welkom op de raad van DV 25 april

19 april 2013

Op donderdag 25 april komt de gemeenteraad bijeen in het bestuursgebouw aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis. In haar vergadering zullen diverse onderwerpen in de beeldvormende fase worden gesproken. Zo zal er een presentatie zijn met betrekking tot de windenergieopgave. Vorige jaar sloten de voormalige gemeenten hiervoor reeds een akkoord. Ook staat op de agenda een advies m.b.t. de keuze voor de lokale media-instelling aan het Commissariaat voor de Media en het wijzigen van de exploitatieovereenkomsten Hart van West en Parel van de Delta.

In de besluitvormende fase zal ondermeer, naar verwachting, het bestemmingsplan van Middelharnis worden vastgesteld.

Die vergadering zal live worden uitgezonden via:
http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/live.
Aanvang vergadering: 19.30 uur, belangstellenden zijn van harte welkom!

Klik voor de op deze vergadering betrekking hebbende agenda en vergaderstukken op onderstaande link.