Werkbezoeken bij Kwekerij Klepper en Mekkerstee Ouddorp

13 april 2013

Op initiatief van de SGP fractie op Goeree-Overflakkee werd door een delegatie van de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan een tweetal bedrijven in Ouddorp. Kwekerij Klepper en de Mekkerstee zijn beiden landbouw gerelateerde bedrijven. Daarnaast is bij de Mekkerstee een belangrijke zorgcomponent aanwezig. Het werkbezoek is een verrijking voor de raadsleden. In het beleid kan rekening gehouden worden met een aantal wensen die er leven. Vanuit het college was ook landbouwwethouder A. v.d. Vlugt aanwezig.

Kwekerij Klepper
De heer Klepper, van Kwekerij Klepper,  schetste allereerst de geschiedenis van het bedrijf, wat hobbymatig is begonnen. Inmiddels vinden de bloemen, via de veiling, hun weg over de gehele wereld en zijn er langdurige contracten met bedrijven in het buitenland. In de winterperiode wordt vooral gewerkt met bollen op pot. Voor de zomerperiode zijn 20-25 andere bloemsoorten van groot belang. Met speciale verplaatsbare broeikassen wordt de oogst vervroegt. Voor het plaatsen van deze plastic tunnelkassen, moet jaarlijks een vergunning worden aangevraagd. De aanwezige raadsleden vroegen zich af, of deze bureaucratische maatregel niet anders kon worden ingericht. De oogst van dit jaar zal zeker twee weken later beginnen dan vorig jaar. Dit alles heeft te maken met de lange vorstperiode van dit jaar. ‘Wij kunnen wel planten en nat maken, maar de wasdom is van Boven’, zo nadrukte Klepper.

Mekkerstee
Daarna werd de raadsdelegatie gastvrij ontvangen door Piet den Hertog op de Mekkerstee, eveneens in Ouddorp. De Mekkerstee is een zorgboerderij en werkt nauw samen met Eleos, die met name identiteit gebonden zorg verleent. Gezien de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, wordt het steeds lastiger om cliënten een goede begeleiding te geven. Daarom heeft de Mekkerstee onlangs verzocht om uit te mogen breiden. Op deze manier kan vanuit de bedrijfsexploitatie de nodige continuïteit worden geboden en kan de combinatie met zorg gefinancieërd worden.

De Mekkerstee is daarnaast, met ca 60.000 bezoekers op jaarbasis, een mooie aanvulling op het recreatief product. Er is volop gelegenheid om kennis te nemen van de verschillende processen: Het voederen van de dieren, het melken van de geiten en het maken van de geitenkaas. Uiteraard ontbreekt niet de verkoop, die op locatie plaats vindt, in de Landwinkel waar diverse streekproducten worden verkocht. De Mekkerstee heeft in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al diverse prijzen in ontvangst mogen nemen. Dit jaar mag het bedrijf het predikaat: ‘beste geitenkaas van Nederland’ dragen. Ook wordt er nagedacht over een streekeigen product. De geitenkaas heeft inmiddels ook de belangstelling van grote winkelketens.

De raadsleden kunnen terugzien op een inhoudsvol bezoek. De opgedane kennis kan verder worden gebruikt in het beleid dat de nieuwe gemeente voert.

[nggallery id=7]