[Video] Wethouder start baggerwerk

13 april 2013

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt heeft op woensdag 10 april het officiële startsein gegeven voor het uitdiepen van het havenkanaal in Middelharnis. Jaarlijks ontvangt de gemeente 30.000 watersporters in de jachthaven. 

De combinatie van het wijde Haringvliet als prachtig zeilwater, de beschutte haven, de horeca rondom de havenkom en het winkelcentrum blijkt een grote aantrekkingskracht op watersporters te hebben. Om de haven en de havenactiviteiten en bedrijven te voorzien van een goede toegang vanuit het Haringvliet heeft de gemeente besloten om het havenkanaal en de havenkom te verdiepen.

Aannemer de Vries en van de Wiel heeft de aanbesteding gewonnen en voert de werkzaamheden uit. Het kanaal wordt uitgediept zodat er een vaardiepte komt van 2.60 meter bij 0 NAP. Tevens wordt een aantal afmeervoorzieningen vervangen en verbeterd. Het uitdiepen is eind mei gereed, zodat de recreanten het komende vaarseizoen van voldoende diep water kunnen genieten. Tussen 1 juni en 15 september worden geen werkzaamheden uitgevoerd. In het najaar worden de aanlegsteigers vervangen door onderaannemer Ooms Construction B.V. uit Middelharnis.

Jaarlijks maken 220 vaste ligplaatshouders, gemiddeld 6.500 passanten en naar schatting 15.000 dagrecreanten gebruik van de faciliteiten/voorzieningen zoals de schutsluis, havenkanaal ligplaatsen, sanitaire voorzieningen en elektra. Totaal ontvangt de gemeente daarmee per jaar 30.000 watersporters in de jachthaven. De combinatie van het wijde Haringvliet als prachtig zeilwater, de beschutte haven, de horeca rondom de havenkom en het winkelcentrum blijkt een grote aantrekkingskracht op watersporters te hebben. Ondanks het 2,2 km lange havenkanaal kwamen de afgelopen jaren steeds meer passanten naar Middelharnis. Hoewel er in de afgelopen seizoenen een terugval waar te nemen is van bezoekende watersporters in de regio is de terugval van passanten in de jachthaven minder dan bij de buurhavens. De  jachthaven van Middelharnis is een belangrijke recreatieve haven in de Zuid-Hollandse Delta door haar ligging. Wat de haven uniek maakt is dat het een van de weinig havens in Nederland is die direct in een dorpskern gelegen is. De haven draagt bij aan de volgende doelstellingen het versterken van de positie van onze gemeente op het gebied van recreatie en toerisme het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling van onze gemeente, het geven van een impuls aan de verblijfsrecreatie en toerisme in onze gemeente.

Kosten
Geprognosticeerd is dat de haven zorgt voor €2.3 miljoen omzet in de gemeente Middelharnis, dat is ook niet geheel onbelangrijk. De haven is niet alleen van belang voor de watersporters en de middenstand in het centrum van Middelharnis, maar ook voor de ondernemers die aan het havenkanaal gevestigd zijn. Te weten een zeilmakerij, een mastenmaker, een particuliere jachthaven en twee onderhoudswerven met een winterstalling. Uit de eerste havennota die in 2000 verscheen bleek dat aan de geboden kwaliteit van de haven nog veel viel te verbeteren. De laatste jaren is het voorzieningenniveau sterk verbeterd door het plaatsen van een tweede sanitaire unit, vervanging van steigers en meerpalen. In 2010 is een nieuwe duurzame sanitaire unit in gebruik genomen waarbij van zonne-energie gebruik wordt gemaakt. Dit jaar wordt er geïnvesteerd in een nieuw speelterrein voor kinderen en van het voorjaar wordt WIFI gerealiseerd. Naast een toename van het aantal bezoekers en de bestedingen, heeft de gemeente door alle investeringen vanaf 2009 de Blauwe Vlag toegekend gekregen en ook dit jaar is zij weer genomineerd voor dit keurmerk. Uit de havennota 2010-2020 blijkt echter dat gemeente Goeree-Overflakkee er nog is. Het uitbaggeren is een voorwaarde voor de ontwikkeling van Middelharnis Noord waarin de mogelijke uitbreiding van de jachthaven is opgenomen. Nadat de Havennota op 12 april 2012 door de gemeenteraad is aangenomen, zijn er al stappen gezet om uitbaggeren mogelijk te maken.

Bijzondere aanbesteding
De aanbesteding is voor onze gemeente bijzonder geweest, omdat er gekozen is voor een zogenaamd UAV GC contract. Dit houdt in dat de gemeente de voorwaarden en wensen heeft omschreven van waar het eindplaatje aan moet voldoen en dat de aannemer zelf kan kiezen op welke manier aan de voorwaarden voldaan kan worden en de wensen ingewilligd. Er is dan ook geen sprake van het traditionele toezicht wat gedaan wordt op het werk. De werkzaamheden worden dan ook met veel nieuwsgierigheid gevolgd om wellicht ook bij andere projecten te kiezen voor deze innovatieve contractvorm.

Aannemer van eigen bodem
Aannemer de Vries en van de Weel heeft de aanbesteding gewonnen en zal de werkzaamheden uitvoeren. Mooi te noemen is dat de onderaannemer van Flakkeese bodem is, dat is Ooms Contruction uit Middelharnis. Eerder in 2009 hielp het bedrijf bij de dijkversterking van het Flauwe Werk Ouddorp en in 2010 restaureerden zij de havenkom van Sommelsdijk, nu mogen ze meedenken- en werken aan de realisatie van een schitterende jachthaven in Middelharnis. De eerste werkzaamheden zijn het uitdiepen van de haven zodat er een vaardiepte komt van 2.60 meter bij 0 NAP, die is in de huidige situatie 1.80 mtr. Het uitdiepen is gereed voor het toeristenseizoen. Gedurende het toeristenseizoen worden er geen werkzaamheden uitgevoerd, De afmeervoorzieningen zullen om en nabij 15 september 2013 worden vervangen. Het werk zal eind dit jaar worden opgeleverd. Tevens worden een aantal afmeervoorzieningen vervangen en verbeterd.

bron: tekst/foto/video: www.igo.nl