Eerste Nieuwsbrief over Integraal Ruimtelijk Programma GO

28 mei 2013

De gemeente Goeree-Overflakkee speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van nieuwe economische dragers voor het Zuid-Hollandse eiland. Volgens wethouder Piet Koningswoud (SGP) biedt het Integraal Ruimtelijk Programma genoeg kansen. “We zetten in op duurzaamheid en toerisme. Daar heeft iedereen profijt van.”

Koningswoud is een bestuurder die de eilandgemeente Goeree-Overflakkee kent van haver
tot gort. Bij zijn aantreden had hij er al vijftien jaar bestuurlijke ervaring opzitten, als wethouder
van de gemeente Dirksland. “We zijn nog geen krimpregio, maar we moeten daar wel op
anticiperen. Daarom is de gemeente heel blij om Goeree-Overflakkee samen met onze
ondernemers en de provincie een extra steun in de rug te geven.”

Weinig mensen zullen van het Integraal Ruimtelijk Programma hebben gehoord.
“Dat denk ik ook. Maar dat vind ik voorlopig ook niet zo belangrijk. Het gaat om de
concrete projecten, die spreken veel meer. Ik denk bijvoorbeeld aan de plannen bij
Melissant, waar we samen met de eigenaar van de golfbaan natuurgebied de Slikken
van Flakkee beter toegankelijk gaan maken. Of aan de realisatie van Ouddorp Bad,
de schakel tussen Ouddorp en het strand. Concreet resultaat, daar gaat het uiteindelijk om.”

Kansen
Waar liggen de mogelijkheden voor Goeree-Overflakkee?
“Je ziet dat de aandacht verschuift van de traditionele economische drager van ons
eiland, de visserij, naar nieuwe gebieden. Vooral recreatie en toerisme, gecombineerd met
duurzaamheid. Daar liggen de grootse groeikansen voor het eiland.”

Puzzelstuk
Wat kan het Integraal Ruimtelijk Programma bijdragen aan de economische groei
op het eiland?
“Ik denk dat het IRP genoeg kansen biedt om de economie te stimuleren. Je moet wel realistisch
zijn, er is natuurlijk meer nodig. Het IRP is een puzzelstuk, één van de onderdelen van de
oplossing. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk om de woningmarkt weer in beweging te krijgen.
Maar het IRP speelt wel degelijk een belangrijke rol bij het aantrekkelijker maken van ons eiland.
Dan denk ik aan beleving, cultureel erfgoed, woongenot. Samen met onze ondernemers en de
provincie Zuid-Holland maken we Goeree-Overflakkee klaar voor de toekomst.”

Lees verder in de eerste Nieuwsbrief over dit onderwerp:

20130528 Nieuwsbrief Gaan voor Goeree-Overflakkee mei 2013 (pdf)