Gemeente wil starters helpen met starterslening

24 mei 2013

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 2 januari 2013 de Verordening Starterslening Goeree-Overflakkee vastgesteld. Met de starterslening biedt de gemeente starters op de woningmarkt de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. Het is tegenwoordig voor starters vaak lastig om een woning te kopen, met de starterslening wordt de aanschaf van een eigen woning makkelijker.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat op basis van het inkomen bij de bank kan worden geleend volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de Starterslening hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Aantrekkelijke lening
De Starterslening is een aantrekkelijk lening. De lening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De hoogte van de rente en het aflossingsbedrag voor de Starterslening is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. Het is mogelijk dat u de eerste 3 jaar helemaal geen rente en aflossing voor de Starterslening hoeft te betalen. Na 3 jaar, en vervolgens elke 3 jaar tot het 15e jaar, vindt er een nieuwe toets plaats. Na de toets gaat u een maandlast betalen die bij uw inkomen past. Wanneer uw inkomen in de voorgaande 3 jaar niet is veranderd dan blijft de maandlast onveranderd. Ook als u de eerste 3 jaar niets voor de Starterslening hoefde te betalen.

Voorwaarden
De voorwaarden om in de gemeente Goeree-Overflakkee voor een Starterslening in aanmerking te komen zijn:

  • U bent in de gemeente Goeree-Overflakkee woonachtig (u staat ingeschreven bij de gemeente), u bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd.
  • U bent niet ouder dan 35 jaar.
  • U bent niet eerder eigenaar geweest van een woning.
  • U bewoont op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning (het huishouden dat de Starterslening aanvraagt en verkrijgt, zal de huurwoning ook daadwerkelijk vrij moeten maken voor nieuwe verhuur).
    of
  • U bent inwonend en hebt niet eerder zelfstandig gewoond.
  • De kosten van de nieuwe of bestaande woning die wordt aangekocht zijn niet hoger dan € 220.000 (inclusief kosten koper).
  • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Voor de verlening van de Starterslening heeft de gemeente een deelnemingsovereenkomst gesloten met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en een fonds geopend waaruit de leningen worden voldaan. SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente. SVn behandelt ook de aanvraag voor een Starterslening en verzorgt de verdere afhandeling en de administratie van de lening. U leent dus via SVn geld van de gemeente.

Meer informatie
Meer informatie over de starterslening en de SVn is te vinden op www.svn.nl. Bij de gemeente kan informatie worden ingewonnen bij de heer D. Breen, bereikbaar op telefoonnummer 14 0187. Aanvraagformulieren voor een starterslening kunnen worden verkregen in het gemeentehuis.

Te downloaden:
20130201 Verordening starterslening Goeree-Overflakkee (pdf)