Gemeenteraad op DV 16 mei 2013

9 mei 2013

Op D.V. donderdag 16 mei a.s. komt de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee weer bijeen ter bespreking van een aantal onderwerpen. In de beeldvormende fase zal allereerst een presentatie gegeven worden over het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP). Vervolgens staan twee raadsvoorstellen geagendeerd in deze fase: het wijzigen van de exploitatieovereenkomsten Hart van West en Parel van de Delta en een notitie over het horecabeleid met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.

In de oordeelsvormende fase zal vervolgens worden gesproken over een drietal raadsvoorstellen. Er wordt begonnen met het reeds eerder besproken advies m.b.t. de lokale media-instelling aan het Commissariaat voor de Media. Dit voorstel kan dezelfde avond nog tot besluitvorming leiden. De andere twee voorstellen worden voor het eerst besproken. Het gaat hier om de Verordening Wet Inburgering en het Bestemmingsplan Vroonweg 12C te Dirksland. Tot slot zal in de besluitvormende fase gesproken worden over een gewijzigd voorstel voor een nieuw gemeentewapen.

De vergadering van 16 mei a.s. start om 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis en is live te volgen via: http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/