Informatiebijeenkomst over toekomst dorpshuis Melishof

28 mei 2013

Op donderdagavond 6 juni 2013 vindt om 19:30 uur een informatiebijeenkomst plaats die in het teken staat van de toekomst van dorpshuis Melishof. Het doel van de avond is om te komen tot een nieuwe stichting, die met inzet van gebruikers en vrijwilligers en met ondersteuning van de gemeente en de dorpsraad de Melishof in stand kan houden.

Dorpshuis Melishof werd tot voor kort bestuurd door de Stichting Jeugd- en Verenigingsgebouw Melishof. De dorpsraad, de gemeente en het (voormalige) stichtingsbestuur zijn van mening dat behoud van dorpshuis Melishof van cruciaal belang is voor de leefbaarheid van Melissant. Verschillende verenigingen uit Melissant maken gebruik van deze accommodatie en kunnen deze niet missen.

Het in stand houden van een verenigingsgebouw is een kostbare aangelegenheid. De gemeente is graag bereid hieraan bij te dragen, maar dan is het wel noodzakelijk dat er voldoende draagvlak is in Melissant. Om af te tasten of er voldoende draagvlak is nodigen zij alle inwoners van Melissant, gebruikers en verenigingen uit Melissant uit om op donderdagavond 6 juni hierover met de gemeente en met elkaar in gesprek te gaan.