Koningin Julianaweg in Middelharnis wordt een Shared Space

31 mei 2013

De gemeente Goeree-Overflakkee is bezig met het opknappen het gebied rondom de Koningin Julianaweg in Middelharnis. De bestrating en het riool worden vervangen. In samenwerking met vertegenwoordigers van de scholen, bewoners en bedrijven is tot het idee gekomen om de weg in te richten als een shared space.

De werkzaamheden aan de weg vinden in verschillende fases plaats. In september vorig jaar is gestart met de vervanging van het bestaande riool en de aanleg van een nieuw regenwaterriool. Momenteel wordt gewerkt aan de bestrating en er is een start gemaakt met een deel van de inrichting. De verwachting is dat de weg eind juni/begin juli 2013 klaar is. Binnen de provincie Zuid-Holland is het één van de eerste gebieden die volgens dit principe wordt ingericht.

Shared space
De Koningin Julianaweg wordt ingericht volgens het Shared Space principe. Shared Space betekent een ‘gedeelde ruimte‘: een ruimte die voetgangers, fietsers, automobilisten en alle andere verkeersdeelnemers en voertuigen met elkaar delen en waar voor iedereen dezelfde regels gelden. Er is geen strakke scheiding tussen autoverkeer en langzaam verkeer (fietsers en voetgangers).

Door een logische inrichting en door elkaar de ruimte te geven, weten de weggebruikers wat er van hen verwacht wordt en wat ze van elkaar kunnen verwachten. De maximum snelheid voor het autoverkeer wordt van 50 kilometer per uur teruggebracht naar 30 kilometer per uur.
Principe van Shared Space

Je loopt naar een winkeldeur. Precies op datzelfde moment nadert iemand anders ook die winkeldeur. Je weet allebei dat je niet met z`n tweeën tegelijk door die ene deur kunt, dus dat één van de twee moet wachten. Je kijkt elkaar even aan en zonder verder overleg is dan duidelijk wie voorgaat. Daar zijn geen wetten voor nodig, geen borden, geen haaientanden….het gebeurt gewoon. Shared Space herontwerpt openbare ruimte zó, dat gewone menselijke gedragsregels weer worden herkend. Let op elkaar en geef elkaar de ruimte !

Shared space en het basisonderwijs
De leerlingen van de basisscholen die in de omgeving van de Koningin Juluanaweg zijn gevestigd (Groen van Prinsterer en Bosseschool), krijgen via de verkeersdocenten praktijkverkeerslessen. In deze praktijkles komt ook de Koningin Julianaweg als Shared Space aan de orde. In de eerste twee weken na de oplevering van de weg krijgen de leerlingen een verkeersles over Shared Space. Monique van der Haar is verkeersleerkracht en zij organiseert per school per klas een verkeersles. Deze les bestaat uit een stukje theorie en praktijk. Het praktijkgedeelte houdt in dat zij samen met de kinderen een stukje loopt en fietst over de Koningin Julianaweg.

De ouders van de leerlingen van de basisscholen worden via de nieuwsbrief van de scholen geïnformeerd.

Shared space en de middelbare school
De leerlingen van de brugklas krijgen voor aanvang van het schooljaar informatie over de verkeersveiligheid in het algemeen. Bij deze informatie wordt ook een folder over Shared Space en de Koningin Julianaweg toegevoegd. Daarnaast komt binnenkort meer informatie over Shared Space voor de leerlingen van de middelbare school.