Raad stemt voor nieuw gemeentewapen

16 mei 2013

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft in haar vergadering van 16 mei jl. ingestemd met het nieuwe gemeentewapen. In oktober 2012 is bij de Hoge Raad van Adel een adviesaanvraag ingediend met betrekking tot het ontwerp van een gemeentewapen voor de gemeente Goeree-Overflakkee. De Hoge Raad van Adel had aanvankelijk twee ontwerpen voorgesteld. Een traditioneel ontwerp (1) en een modern ontwerp (2).

In de hectiek van alle voorbereidingen van de gemeentelijke herindeling is verzuimd het Streekarchief te betrekken bij de adviesaanvraag. In een later stadium is het Streekarchief alsnog bij dit dossier betrokken. Daarbij heeft het Streekarchief nog een derde ontwerp aangedragen: een traditioneel ontwerp (3). Dit is de reden waarom het oorspronkelijke voorstel over dit onderwerp van de agenda van de raadsvergadering van 17 januari jl. is afgevoerd. Dit bood de gelegenheid om het ontwerp zoals het Streekarchief dat heeft ingebracht, in een hernieuwde adviesaanvraag voor te leggen aan de Hoge Raad van Adel.
De beide streekarchivarissen hebben voor het traditionele ontwerp een alternatief aangedragen. Een ontwerp dat zowel letterlijk (historisch) als qua verbeelding zijn wortels heeft op ons eiland Goeree-Overflakkee. Het ontwerp is al meer dan een eeuw oud, maar het is nooit officieel ingevoerd. Het is een wapen dat op duidelijke wijze de ontstaansgeschiedenis van het eiland symboliseert. Goeree-Overflakkee is immers op het water veroverd. Verder geeft de verhouding water en land een goede verbeelding van de feitelijke situatie.
Het wapen grijpt terug op de ontstaansgeschiedenis van Goeree-Overflakkee. Het vruchtbare, landbouwproducten voortbrengende eiland wordt voorgesteld door een gouden korenschoof, zich uit de zee verheffende, zoals het eiland zich uit de zee verheven heeft. De schoof bevat meerdere korenaren, zij symboliseren de verschillende dorpskernen. Het eland wordt bestuurd door één gemeente, zoals de schoof wordt omvat en staande wordt gehouden door een band.
Er zijn vijf golven: de Grevelingen, het Haringvliet, de Krammer, het Volkerak en de Noordzee, de waters die Goeree-Overflakkee omringen. Tevens staat de ene helft voor het water en de andere helft voor het land. De oppervlakte van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee bestaat niet alleen uit land, binnen de gemeentegrenzen ligt een aanzienlijk deel water.
Het wapen wordt gedekt voor de kroon van het wapen van de voormalige gemeente Goedereede.Omschrijving:
In azuur (blauw) een gouden korenschoof, oprijzende uit een zee van zilver en azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van zestien parels waarop drie parels.