SLOGO wordt nieuwe lokale omroep op eiland

17 mei 2013

Donderdag 16 mei 2013 werd in de raadsvergadering geconcludeerd dat  de Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee (SLOGO) de nieuwe lokale omroep op Goeree Overflakkee moet gaan worden. Het besluit wordt als voorstel doorgegeven aan het Commissariaat voor de Media, die de uiteindelijke toestemming moet geven. Dit besluit was nodig, omdat de Mediawet bepaald dat er in een gemeente maar 1 lokale omroep kan zijn.

Raadslid Breederveld stelde dat de SGP-fractie het jammer vindt dat de verschillende lokale mediapartijen op het eiland niet tot elkaar zijn gekomen. De fractie heeft dan ook begrip voor de gevoelens die er zijn bij de partij die de uitzendvergunning niet zal krijgen. De fractie wil echter niet wachten met het nemen van een besluit, aangezien de termijn hiervoor op 23 mei verloopt. De heer Breederveld geeft aan dat er door het college en de wethouder een zorgvuldig traject is doorlopen en stelt SLOGO voor als de nieuwe lokale omroep op het eiland.

SLOGO is een samenvoeging van Radio Goeree Lokaal en de KabelTV. De vertrouwde programma’s en het meest actuele nieuws blijven behouden met de nieuwe omroep. De samenwerking is ontstaan omdat bij beide partijen de overtuiging heerst dat samen de schouders zetten onder een mooie omroep, waarbij de kijker en luisteraar centraal staat, dé manier is om de toekomst goed in te gaan. SLOGO heeft daarbij oog voor alle vrijwilligers die iets met de lokale omroep willen doen.

De SLOGO zal via crossmedia (het verbinden van de verschillende soorten media) inwoners nog beter proberen van nieuws te voorzien. Zo zullen o.a. Twitter en Facebook ingezet worden om de eilandbewoners zo snel mogelijk te bereiken.