Verslag van gemeenteraad 16 mei jl.

17 mei 2013

De raadsvergadering van 16 mei 2013 was een levendige vergadering, die werd voorafgegaan door het aan de burgemeester aanbieden van het programma van de samenwerkende muziekverenigingen van Goeree-Overflakkee van muziekoptredens in de maand juni in alle dorpskernen op het eiland. Dit aanbieden werd opgeluisterd door een blazerskwartet.

De raadsvergadering begon met het inspreken door Wim de Neef namens de werkgroep Ooltgensplaat binnen het project Waterpoort over de promotie van Ooltgensplaat. Onderdeel van het inspreken was het tonen van een promotiefilmpje over Ooltgensplaat.

Door raadslid De Vos van VKGO werd vervolgens een vraag aan de burgemeester gesteld over de locatie van de kermis in Oude-Tonge: “Welke overwegingen heeft het college moeten maken om te komen tot het verlenen van een vergunning voor een kermis op de parkeerplaats aan de Handelskade?” De burgemeester gaf aan dat er geen gronden waren om de vergunning te weigeren en dat hem geen klachten over het parkeren ten tijde van de kermis bekend zijn. Of er parkeerproblemen waren zal nog wel worden geëvalueerd, zegde de burgemeester toe.

In de beeldvormende fase van de vergadering gaf de heer Hans Kleij, programmadirecteur bij de provincie Zuid-Holland, een boeiende presentatie over het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP).

Het voorstel van het college over te gaan tot het wijzigen van de exploitatieovereenkomsten Hart van West en Parel van de Delta, bleek na uitgebreide beantwoording door wethouder Koningswoud van de verschillende raadsvragen, niet op steun te kunnen rekenen van de gemeenteraad. De raad verwierp dit voorstel.

Tijdens de vergadering liet de gemeenteraad zich door de burgemeester uitgebreid informeren over het Horecabeleid Goeree-Overflakkee 2013 en het voorstel over te gaan tot het wijzigen van de APV. Dit onderwerp komt terug in de oordeelsvormende fase van de volgende raadsvergadering.

Bij het agendapunt Advies lokale media-instelling aan het Commissariaat voor de Media werd ingesproken door de heer J.D. de Neef, bestuurslid van Stichting Radio Superstar, die vond dat Stichting Radio Superstar/RTV GO meer recht heeft om voorgedragen te worden aan het Commissariaat voor de Media als lokale publieke media-instelling dan de Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee (SLOGO). Met de stemmen van VKGO tegen besloot de gemeenteraad uiteindelijk toch het voorstel van het college te volgen en de SLOGO voor te dragen.

Tijdens de vergadering werd de Verordening Wet inburgering 2013 en het Bestemmingsplan Vroonweg 12C te Dirksland besproken. Beide zaken gaan door naar de besluitvormende fase van de volgende raadsvergadering.

Verder mag hier niet onvermeld blijven dat de gemeenteraad unaniem besloten heeft een gemeentewapen vast te stellen voor de gemeente Goeree-Overflakkee. In de toekomst zal dit gemeentewapen onder meer prijken op het ambtsketen van de burgemeester, op trouwboekjes en op de toga’s van de ambtenaren van de burgerlijke stand.