Welkom op de gemeenteraad van DV 30 mei

24 mei 2013

Donderdag 30 mei a.s. wordt in het Bestuurscentrum Het Rondeel (Dwarsweg 40 te Middelharnis) een openbare raadsvergadering gehouden. Op de agenda staan in de beeldvormende fase: De kadernota 2014, een procesvoorstel voor de visie op Goeree-Overflakkee, presentatie Inkoop- en Aanbestedingsbeleid en een presentatie over de uitvoering Wet sociale werkvoorziening.

Daarnaast zal de gemeenteraad in de oordeelsvormende fase behandelen: Horecabeleid Goeree-Overflakkee 2013 met daarbij de wijzigingsverordening APV en delegatie van de bevoegdheid aanwijzing huis der gemeente aan het college.

In de besluitvormendefase komt ter besluitvorming aan bod: de Verordening Wet inburgering 2013 en het Bestemmingsplan Vroonweg 12C te Dirksland.

Die vergadering zal live worden uitgezonden via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/live.
Aanvang vergadering: 19.30 uur, belangstellenden zijn van harte welkom! Klik voor de op deze vergadering betrekking hebbende agenda en vergaderstukken op onderstaande link.