Inloopavond ontsluiting Nieuwe-Tonge op N215

20 juni 2013

Op woensdag 10 juli organiseert de Provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta een inloopavond over de ontsluiting Nieuwe-Tonge op de N215. Tijdens de avond zijn ontwerptekeningen te bekijken van het verbeterplan om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.

De N215 wordt steeds drukker. Hierdoor is het voor het autoverkeer uit Nieuwe-Tonge steeds lastiger om de weg op te rijden of over te steken. Op de kruisingen met de Molendijk en de Oudelandsedijk leidt dit regelmatig tot onveilige situaties. Ook fietsers en voetgangers ervaren hier regelmatig gevaarlijke momenten.

Om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren, is het nodig de ontsluiting van Nieuwe-Tonge aan te passen. De provincie Zuid-Holland is eigenaar van de N215 en heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta een verbeterplan op te stellen. Inmiddels is een ontwerp verbeterplan zover uitgewerkt, dat de provincie, de gemeente en het waterschap het aan alle belanghebbenden willen voorleggen tijdens een inloopavond.

Inloopavond
Op woensdag 10 juli vindt de inloopavond plaats in Ons Dorpshuis, Korteweegje 14  in Nieuwe-Tonge. Belanghebbenden kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur op een zelf gekozen tijdstip binnenlopen. De avond heeft geen plenair gedeelte of een centrale presentatie.

Vanuit de verschillende organisaties zijn medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden. Het plan is nog niet definitief. Vragen en opmerkingen die naar voren komen tijdens deze inloopavond, kunnen daar waar nodig nog worden verwerkt in het plan.