Mevrouw mr. A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman wordt nieuwe burgemeester GO

5 juni 2013

Mevrouw mr. A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman wordt door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee aanbevolen als nieuwe burgemeester. De gemeenteraad besloot dit op advies van de vertrouwenscommissie op dinsdag 4 juni tijdens een extra raadsvergadering. 

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer J.W. Eijkenduijn, deelde dat mee, nadat de raad in vertrouwelijkheid hierover had besloten. De vertrouwenscommissie die bestond uit acht vertegenwoordigers vanuit alle fracties, wethouder Koningswoud als adviseur en de griffier en gemeentesecretaris, heeft in 9 bijeenkomsten ca. 50 uur met de benoeming van de nieuwe burgemeester bezig geweest. De vertrouwenscommissie geeft aan dat er door de Commissaris van de Koning een zorgvuldig en serieuze selecte is gemaakt uit de 17 sollicitanten. Na diverse gesprekken kon de commissie afgelopen week tot een afronding komen. De wens om een unanieme voordracht te doen kon worden ingevuld. De voordracht werd door de gemeenteraad overgenomen.

Verbinder
Ada Grootenboer-Dubbelman (48) is sinds 2003 wethouder in de gemeente Moerdijk en lid van het CDA. De gemeenteraad heeft in haar de verbinder gezien die de gemeente nodig heeft. Zij heeft sterk ontwikkelde sociale vaardigheden en een vlotte, toegankelijke presentatie. Daarnaast is haar resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen belangrijk geweest in de keuze. Zij beschikt bovendien over een relevant netwerk in de regio dat nodig is om de gemeente sterk te positioneren in de Zuidwestelijke Delta.

Met de aanbeveling is de procedure voor een nieuwe burgemeester in Goeree-Overflakkee bijna afgerond. De burgemeestersvacature voor Goeree-Overflakkee ontstond vorig jaar door de samenvoeging van de gemeente Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee tot de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor de vacature hebben zeventien kandidaten, in de leeftijd van 31 tot 63 jaar, hun belangstelling kenbaar gemaakt. Ada Grootenboer-Dubbelman vervangt na haar benoeming Corstiaan Kleijwegt die nu waarnemend burgemeester van de gemeente is.

Installatie
Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Verwacht wordt dat Ada Grootenboer-Dubbelman op D.V. 3 september a.s. tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd.

Luister ook naar het interview op www.tvrijnmond.nl