Anterieure overeenkomst voor Inspiratiecentrum Brouwersdam

26 juli 2013

Op vrijdagochtend 19 juli ondertekenden portefeuillehouder Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee en initiatiefnemer Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen een anterieure overeenkomst voor de bouw van het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam. Een anterieure overeenkomst is een vrijwillig gesloten overeenkomst tussen de gemeente en een particuliere initiatiefnemer.

Het Inspiratiecentrum
Met de komst van het Inspiratiecentrum krijgt de Grevelingen een nieuwe gratis attractie voor het hele jaar. Het futuristische gebouw, ontworpen door Paul de Ruiter Architecten, wordt zorgvuldig in het landschap ingepast, maar krijgt toch een opvallende plek aan de horizon van de Brouwersdam. Het Inspiratiecentrum is spannend en informatief door zijn o.a. 23 meter hoge panorama, een interactieve 360 graden Grevelingenshow en horecavoorziening. Het Inspiratiecentrum vervangt het oude informatiecentrum van Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen dat nu gevestigd is op De Punt. Het centrum opent in het voorjaar van 2015 zijn deuren.

Ontbrekende schakel
Volgens Frans Tollenaar is een inspiratiecentrum de ontbrekende schakel in het toeristische programma van de Grevelingen. Hij is blij dat de minister van Infrastructuur en Milieu na een lang traject een ontheffing heeft verleend om het project te mogen bouwen in een waterkering. “Een zeer gewenste ontwikkeling die ecologie en economie op en rond de Grevelingen verbindt”, aldus Tollenaar. Ook wethouder Verseput van gemeente Schouwen-Duiveland en bestuurslid van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen, ziet het inspiratiecentrum als een prima ontwikkeling voor de Grevelingen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderschrijft in haar ontheffing het belang van het Inspiratiecentrum. ”Het Inspiratiecentrum is gewenst vanwege zijn unieke en maatschappelijke karakter. Bovendien kan het Inspiratiecentrum onderdeel zijn van een keten van projecten die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de noodzakelijke sociaal-economische structuurversterking van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Het is een voorbeeld van initiatieven die altijd goed zijn voor de ontwikkeling van het gebied”.