Nieuwsbrief IRP: ‘minder regels, meer meedenken’

24 juli 2013

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen in het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee. Het versterken van de regionale economie is het doel van dit programma. In de nieuwsbrief van Juli staat een interview met mevr. van Lier, inwoner van Ouddorp en onafhankelijk voorzitter van het Innovatieplatform Goeree-Overflakkee. Verder aandacht voor de ontwikkeling van het Eco2 Hotel aan de Punt en Waterpoort.

Om de toekomst van Goeree-Overflakkee veilig te stellen, moeten overheid en ondernemers de handen ineen slaan en samenwerken. Dat zegt Marike van Lier Lels, inwoner van Ouddorp en onafhankelijk voorzitter van het Innovatieplatform Goeree-Overflakkee. “Ondernemers willen een actieve rol van de overheid: minder regels, meer meedenken.”

Topvrouw Van Lier Lels is gepokt en gemazeld in het zakenleven. Twee maal werd ze uitgeroepen tot machtigste zakenvrouw van Nederland. Ze bekleedde onder meer hoge functies bij Schiphol, KPN en Deutsche Post en runt op dit moment een eigen adviesbureau, Lels & Ko. Als voorzitter van het Innovatieplatform denkt de Ouddorpse samen met ondernemers van het eiland mee over de toekomst.

Wat verwachten ondernemers van de overheid?
“De ondernemers op het eiland barsten van de goede ideeën. Het is de kunst om die samen te verzilveren. Ik denk dat de overheid op dat punt nog actiever kan zijn. Bijvoorbeeld door overbodige of knellende regelgeving tegen het licht te houden, mee te denken. Gelukkig zie je dat we stappen maken; overheid en bedrijfsleven weten elkaar steeds beter te vinden. Het Integraal Ruimtelijk Programma is daar een mooi voorbeeld van.”

Welke rol kunnen ondernemers zelf spelen?
“Het gaat erom als één eiland samen aan de toekomst te werken. Overheden zijn niet alleen van de regels, ze kunnen ook dingen mogelijk maken. Dat besef mag best wat meer leven.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Goeree-Overflakkee de komende jaren?
“Woningbouw en onderwijs – vooral in de technische vakken. Als toonaangevende bedrijven zich hier willen vestigen, dan moeten zij op het eiland genoeg geschoolde arbeidskrachten kunnen vinden. Omgekeerd komen mensen hier alleen naartoe als ze hier prettig kunnen wonen en een bestaan kunnen opbouwen. Het eiland moet dus een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven, anders loop je het risico om in een negatieve spiraal te komen.”

Waar liggen de mogelijkheden voor het eiland?
“Absoluut in combinaties van toerisme, zorg, duurzaamheid, landbouw en visserij. Het gaat om vernieuwend denken. Op lokaal niveau gebeurt dat al heel veel. Ondernemers van Goeree-Overflakkee hebben bijvoorbeeld een elektrisch visnet uitgevonden dat de bodem niet beschadigt. Of denk aan het ziekenhuis in Dirksland. Dat onderzoekt of families van langdurig zieke patiënten recreatiewoningen in de buurt kunnen huren. Het zijn kleine initiatieven die samen iets groots vormen.”

Het Eco2Hotel: topklasse zonder gouden kranen
Nog even en Goeree-Overflakkee kan pronken met een trekpleister van formaat: in september begint de verkoop van het nieuwe Eco2hotel op De Punt bij Ouddorp. Een duurzaam hotel dat letterlijk verweven is met het landschap. “Als je vanaf het water kijkt, zie je nauwelijks dat er een hotel staat.”

Het moet dé uitvalsbasis worden voor natuurliefhebbers, wandelaars en levensgenieters. Op de plek van het bezoekerscentrum van Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen verrijst vanaf volgend jaar een eiland met 28 luxe hotellofts en een beachclub met onder meer een hotellounge, een restaurant en een vergaderaccommodatie. Op het strand en in de duinen van de omringende baai komen nog eens ruim zestig vrijstaande strandhuizen. Initiatiefnemers zijn architect Matthijs Zeelenberg en projectontwikkelaar DPP Vastgoed Groep.

Oorspronkelijk
“Het hotel is helemaal verweven met de natuur”, zegt Zeelenberg, de architect die in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook vakantiepark Port Zélande schiep. “We herstellen het landschap en brengen de oorspronkelijke zandstranden en het duinlandschap weer terug. Voor de begroeiing gebruiken we inheemse plantensoorten. Als je vanaf het water kijkt, zie je nauwelijks dat er een hotel staat.” Het hotel wordt helemaal gemaakt met duurzame materialen. Tijdens de bouw houdt de aannemer rekening met het broedseizoen van vogels in het naburige Natura-2000-gebied.

Schoonheid
Zeelenberg en zijn mede-initiatiefnemers mikken hoog. Hun voorbeeld is de internationaal bekende Aman-keten, een selecte groep hotels die zich onderscheidt door luxe resorts op plekken van grote natuurlijke schoonheid. “Het Eco2hotel wordt een zes sterrenhotel, een niveau dat Nederland nog niet kent. Luxe dus, maar in een vorm die samengaat met duurzaamheid. Ik noem het de luxe van de eenvoud. Topklasse zonder gouden kranen.”

Nieuwe trekker
Volgens Zeelenberg is het hotel straks goed voor zo’n tachtig tot honderd banen. “Met dit hotel willen we het toerisme op Goeree-Overflakkee weer voorzien van een echte nieuwe trekker. Sinds de aanleg van vakantiepark Port Zélande in de jaren tachtig zijn er op het eiland weinig grote investeringen gedaan. Het is tijd voor een nieuwe stap.” In 2015 hoopt het Eco2hotel zijn eerste gasten te ontvangen.

Waterpoort: aan de slag met het Volkerak-Zoommeer|
Drie provincies, zes gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers hebben de handen ineen geslagen om het gebied rond het Volkerak-Zoommeer een boost te geven.

Onder de noemer Waterpoort willen de partners – waaronder de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland – de natuur, de economie en het toerisme in het gebied verder ontwikkelen. Eind juni tekenden de deelnemers een samenwerkingsovereenkomst. Eén van de speerpunten van Waterpoort is het vergroten van de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer. Ook willen de partners de Zuidelijke Waterlinie als samenhangend geheel op de kaart zetten. Dat is de historische verdedigingslinie waar ook Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat deel van uitmaakt.