SGPJ jongerendebat in ‘Het Rondeel’

11 juli 2013

Op donderdag 11 juli vond er een door de SGP (J) georganiseerd schooldebat plaats in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ van Goeree Overflakkee te Middelharnis. Net als in voorgaande jaren wil de SGP hiermee de jongeren bij de politiek betrekken, de jeugd is immers onze toekomst. Nieuw was wel dat de beelden live via het camerasysteem (zoals ook bij een echte raadsvergadering) werd uitgezonden.

De dag bestond uit twee sessies. Tijdens de ochtend sessie waren leerlingen van de bovenbouw van de Prins Johan Frisoschool uit Herkingen en de Groen van Prinstererschool uit Middelharnis aanwezig. Tijdens de middagsessie waren leerlingen van de bovenbouw van de School met de bijbel “Koningin Beatrix” uit Ouddorp aanwezig.

Partijen
Beide sessies werden geopend door een SGP-J lid (ochtend: Matthias Stout en middag: Bart Flikweert) waarna ’s ochtends raadslid Cees van Dam en ‘s middags raadslid Daan Markwat wat vertelden wat politiek inhoudt en wat hier allemaal bij komt kijken. In de ochtendsessie kwam vervolgens wethouder Frans Tollenaar aan het woord. Hij bracht onder woorden wie de wethouder is en wat een wethouder zoal doet. De sessies werden voortgezet met het verdelen van de leerlingen in de vooraf vastgestelde partijen, te weten: de boerenpartij, de natuurpartij, de recreatiepartij, liberale partij, de burgerpartij en de middenstandspartij.

Fractievergadering
Op de raadsagenda stonden de volgende agendapunten; mogelijke realisatie van een outletcentrum en het mogelijk plaatsen van windmolens op het eiland. Beide punten waren fictief, hoewel het plaatsen van windmolens wel degelijk speelt. De partijen hielden eerst een fractievergadering om hun standpunt met argumenten te verwoorden. Na dit overleg werd overgegaan tot de raadvergadering waar raadslid Peter Grinwis de rol van voorzitter op zich nam met Hendrik Herweijer als Griffier, de wethouders rol werd vervuld door Cees van Dam, Rien van der Boom en Daan Markwat.

Stemming
Tijdens de raadvergadering verwoordde de fractievoorzitter van iedere partij hun standpunt en was er gelegenheid tot het stellen van eventuele vragen. Hierna kreeg de wethouder het woord om in te gaan om de gestelde vragen en hier en daar extra toelichting te geven. Aan het eind van de raadvergadering werd een stemronde gehouden waar iedereen zijn of haar stem kon uitbrengen.

Het was een waardevolle dag waar, gezien het enthousiasme en de soms inhoudelijk sterke argumenten, te zien was dat politiek wel degelijk onder de jeugd leeft. Alle deelnemers ontvingen een tas met daarin o.a. het jongerenblad Klik en een JubileumCD met informatie over de SGP-jongeren.

Zodra de beelden beschikbaar zijn, zal van deze dag een video worden gemaakt. Houdt daarom deze website in de gaten…

[nggallery id=12]