Combinatie recreatie en zorg biedt mogelijkheden op Goeree-Overflakkee

29 augustus 2013

In de laatst verschenen nieuwsbrief van ‘Gaan voor Goeree-Overflakkee’ (augustus 2013), zegt bestuurslid Wim Driese van CuraMare: “Wij willen mensen graag gedurende hun hele levensloop in hun zorgbehoefte voorzien. Onze zorgverlening moet goed zijn, laagdrempelig en snel. Vooral op het gebied van ouderenzorg hebben we de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt. Die liep op Goeree-Overflakkee wat achter. We hebben met name veel geïnvesteerd in nieuwe appartementen, waar ouderen zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daardoor hebben we nu state of the artfaciliteiten.”

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen in het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee. Het versterken van de regionale economie is het doel van dit programma.

Zorginstelling CuraMare
Zorginstelling CuraMare, de grootste werkgever van Goeree-Overflakkee, zag het aantal werknemers de afgelopen jaren enorm groeien. Bestuurslid Wim Driesse verwacht niet dat die groei de komende jaren doorzet, maar hij ziet wel nieuwe mogelijkheden in de combinatie zorg en recreatie. De zorginstelling zet in op maatwerk, bijvoorbeeld voor ouderen en mensen die moeten revalideren. “Het accent moeten we vooral leggen op het sterkste punt van Goeree-Overflakkee: dat je hier op korte afstand van de Randstad heel goed kan wonen en recreëren.”

Sinds 2008 zijn er honderden banen bijgekomen bij CuraMare. De zorginstelling biedt nu werk aan ruim 2.000 mensen, grotendeels afkomstig van het eiland. Zo’n 1.100 medewerkers zijn actief in de ouderenzorg, 700 in het ziekenhuis en 400 in ondersteunende diensten. Samen geven zij de zorg op Goeree-Overflakkee vorm. “Wij willen mensen graag gedurende hun hele levensloop in hun zorgbehoefte voorzien”, zegt Driesse. “Onze zorgverlening moet goed zijn, laagdrempelig en snel. Vooral op het gebied van ouderenzorg hebben we de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt. Die liep op Goeree-Overflakkee wat achter. We hebben met name veel geïnvesteerd in nieuwe appartementen, waar ouderen zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daardoor hebben we nu state of the artfaciliteiten.”

Wat is het belang van het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee voor CuraMare?
“CuraMare heeft er belang bij dat Goeree-Overflakkee een vitale regio is en blijft. Dat is zowel van belang voor het ziekenhuis als voor onze thuiszorg en ouderenzorg. Alleen in een vitale regio kunnen wij vitale zorg blijven bieden. Wat ons betreft is 50.000 inwoners het minimum, maar we zien natuurlijk liever dat het inwonertal stijgt tot 60.000. Daarvoor is een aantal voorwaarden van belang. Zo kan een vitale regio alleen bestaan als jongeren hier blijven wonen. Daarvoor is goed onderwijs nodig. Daarnaast zijn investeringen nodig in de natuur, de infrastructuur, de landschapsinrichting en de stedenbouwkundige kwaliteit. Ik denk dat daar veel kansen liggen.”

Waarom zijn die investeringen in het landschap en de infrastructuur zo belangrijk?
“Aantrekkelijkheid is het kernwoord. Het accent moeten we vooral leggen op het sterkste punt van Goeree-Overflakkee: dat je hier op korte afstand van de Randstad goed kan wonen en recreëren. Door te investeren in kwaliteit en door het eiland beter bereikbaar te maken, vergroot je de aantrekkelijkheid. Er liggen ook kansen om het eiland aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor het midden- en kleinbedrijf. Dan denk ik ook aan dienstverleners die hier nog nauwelijks zitten, bijvoorbeeld uit de ICT-sector.”

Wat voor plannen heeft CuraMare nog op het eiland?
“We bieden zo veel mogelijk maatwerk. Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen zo kort mogelijk in het ziekenhuis blijven en zo lang mogelijk thuis kunnen zijn. Daarom bieden we naast permanent verblijf in onze moderne ouderenzorgvoorzieningen ook mogelijkheden aan voor tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld voor mensen die komen revalideren. Voor hen hebben we een zorghotel gerealiseerd op een aantal van onze nieuwe locaties. Verder lijkt het ons goed om samen met recreatieondernemers na te denken over speciale arrangementen voor mensen elders uit Nederland en daarbuiten met een zorgvraag. Zodat die hier hun vakantie kunnen vieren, met de juiste (thuis)zorg in de buurt. Dit wordt natuurlijk niet onze core business, maar wij blijven creatief over dit soort mogelijkheden nadenken. Onder meer op die manier willen wij onze maatschappelijke bijdrage leveren.”