Hoe veilig voelt een inwoner op Goeree-Overflakkee zich?

9 augustus 2013

Op 23 augustus gaat de Veiligheidsmonitor in de gemeente Goeree-Overflakkee van start. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonomgeving en het optreden van de gemeente en de politie. Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee worden op basis van een steekproef schriftelijk benaderd om aan het onderzoek mee te doen.

De Veiligheidsmonitor wordt jaarlijks op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.
De gemeente Goeree-Overflakkee doet om de twee jaar mee aan dit onderzoek. De resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013 zijn naar verwachting in maart 2014 bekend. De gemeente gebruikt de uitkomsten voor het vormen en het evalueren van het veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt, in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau van de Statistiek, uitgevoerd door I&O Research.

Belang van de Veiligheidsmonitor
Burgemeester Corstiaan Kleijwegt benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “We willen graag weten wat onze inwoners vinden van de veiligheid en de leefbaarheid in hun eigen woonwijk en op Goeree-Overflakkee in zijn totaliteit. Met die informatie kunnen we   ons toekomstige beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. We hopen dat zoveel mogelijk van de benaderde inwoners meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente”.

Online vragenlijst
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen op internet. In 2013 doen 151 gemeenten mee aan het onderzoek van de Veiligheidsmonitor. Meer informatie is te vinden op www.veiligheidsmonitor.nl.