Directeur Deltawind in Nieuwsbrief Gaan voor Goeree-Overflakkee

30 september 2013

De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland willen meer windenergie opwekken om bij te dragen aan een ‘energieneutraal’ eiland in 2020. Directeur Monique Sweep van duurzame energiecoöperatie Deltawind vindt dat bewoners van het eiland hiervan moeten profiteren. “Als je tegen windmolens aankijkt, mag je er ook aan verdienen.” Dat staat in het nieuwste nummer van ‘Gaan voor Goeree-Overflakkee’. Verder staat er een artikel in over het zogeheten Greenpoint Holland-Zeeland.

Duurzame energiecoöperatie Deltawind is geen energieleverancier als alle andere. Het is een coöperatie die is geworteld op het eiland: wil je lid worden, dan moet je ook op Goeree-Overflakkee wonen. De coöperatie, die inmiddels 22 windmolens op het eiland heeft staan, kent 1500 leden. “Allemaal particulieren verspreid over het eiland”, zegt directeur Sweep. “Toen ik bij Deltawind kwam, ben ik zelf ook naar Goeree-Overflakkee verhuisd. Als je tegen windmolens aankijkt, mag je er ook aan verdienen.”

Dus er is geen Rotterdammer of Zeeuw lid van Deltawind?
“Dat klopt. Wij zijn echt een lokale energiecoöperatie en bestaan al bijna 25 jaar. We zijn ontstaan omdat bewoners van het eiland samen geld bij elkaar hebben gelegd om duurzame energie op het eiland te realiseren.”

Het is de bedoeling dat Goeree-Overflakkee over zeven jaar 260 MegaWatt aan windenergie levert. Dat is ongeveer vijf keer meer dan nu.
“Inderdaad. Je hebt het over de extra aanleg van ongeveer 70 windturbines. Daarom zijn in 2012 alle initiatiefnemers van de verschillende windenergieplannen op Goeree-Overflakkee, grote energiespelers en lokale agrariërs bijeen gekomen. Samen met de gemeente en de provincie hebben zij onderzocht hoe we deze opgave voor het hele eiland het beste kunnen oplossen. Het onderzoek, dat nu op zijn einde loopt, moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Daarna vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats.”

Waar maakt Deltawind zich sterk voor?
“Als lokale coöperatie maken wij ons sterk om omwonenden bij de plannen te betrekken. We willen er samen met de lokale overheid voor zorgen dat ook andere initiatiefnemers bereid zijn om vanuit hun windpark een deel van de winst af te staan aan een gezamenlijk Windfonds, met als doel duurzame ontwikkeling van het eiland. Zo kan iedereen profiteren.”

Bent u voorbereid op weerstand? Niet iedereen zal de komst van windturbines toejuichen.
“Windenergie leeft heel erg op het eiland, dat is absoluut waar. We zijn daarom ook in gesprek met een actieve bewonersgroep en andere stakeholders om tot oplossingen te komen. Daarnaast krijgen we veel positieve reacties. Mensen snappen heel goed het belang van duurzame energie.”

Wat vindt u van de plannen die de provincie en de gemeente uiteenzetten in het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee? 
“Ik vind het heel goed dat de overheid een duidelijke visie heeft op hoe we Goeree-Overflakkee duurzamer kunnen maken. Het eiland is een uitstekende plek om te laten zien dat duurzame energie werkt: je hebt het over een duidelijk afgebakend gebied met relatief veel wind. Het is nu aan ons om die ambitie waar te maken.”

———————————————————————————————————————-

Wereldprimeur
Nog eventjes wachten en Oude-Tonge is het toneel van een wereldprimeur. Volgend jaar begint de bouw van een tankstation met alle mogelijke vormen van duurzame brandstof: het zogeheten Greenpoint Holland-Zeeland. Bron van alle duurzame energie is het landbouwbedrijf van Tonnie van Peperstraten even verderop. “Dit wordt het tankstation van de toekomst.”

De meest revolutionaire brandstof die het duurzame tankstation straks aanbiedt, is waterstof. Op dit moment is er in Nederland nauwelijks een voertuig te vinden dat op waterstof rijdt, maar het potentieel is groot. “In Duitsland zijn ze er al veel verder mee. Waterstof is uitstekend geschikt om elektromotoren aan te drijven’, zegt initiatiefnemer Van Peperstraten. ‘En met behulp van zonne-energie en water kun je het 100 procent duurzaam produceren.”

Zes bussen 
Van Peperstraten weet dat hij met zijn waterstofvulpunt een risico neemt, maar hij ligt daar niet wakker van. “Het is een kip-eiverhaal. Als mensen geen duurzame brandstof kunnen tanken, gaan ze ook niet in elektrische auto’s rijden, of in bussen op waterstof. Die cirkel wil ik doorbreken.” De eerste concrete plannen zijn inmiddels in de maak: samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee is de ondernemer bezig om zes waterstofbussen te laten rijden op de lijndienst tussen het eiland en Rotterdam.

Familiebedrijf
Het akkerbouwbedrijf van Van Peperstraten zelf levert alle duurzame energie aan het nieuwe tankstation. De familie Van Peperstraten verbouwt al generaties lang producten als aardappelen, suikerbieten en tarwe. De voorzieningen op het bedrijf, zoals de opslagloodsen met hun enorme daken en het overvloedig aanwezige spoelwater, lenen zich uitstekend voor het produceren van allerlei vormen van duurzame energie. Zonnepanelen leveren elektriciteit, opgevangen water is de basis voor waterstofproductie – en is ook prima geschikt voor de geplande wasstraat op het nieuwe tankstation.

Bouw
“Het is nog niet eerder vertoond dat een landbouwbedrijf letterlijk het kloppende hart vormt van een duurzaam tankstation”, zegt Van Peperstraten. De vergunningaanvragen voor de bouw van het Greenpoint lopen. Naar verwachting kan de bouw volgend jaar van start gaan.