Installatie nieuwe burgemeester mevr. Grootenboer

4 september 2013

Op dinsdag 3 september 2013 werd in een bijzondere raadsvergadering mevr. Ada Grootenboer-Dubbelman als burgemeester beëdigd door de Commissaris van de Koning, de heer J. Franssen en geïnstalleerd als burgemeester voor Goeree-Overflakkee. Daarna werd zij toegesproken door de Commissaris van de Koning, de heer Eijkenduijn als voormalig voorzitter van de vertrouwenscommissie, plaatsvervangend voorzitter de heer C.J. van Dam, wethouder F.J. Tollenaar, burgemeester Bouvy en burgemeester Klijs. Tenslotte overhandigde waarnemend burgemeester Kleijwegt de ambtsketen aan de eerste, door de kroon, benoemde burgemeester. De installatie van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman vond plaats in het Bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis en was live te volgen. Na afloop van de raadsvergadering was er een receptie, waarbij een ieder gelegenheid kreeg haar te feliciteren.

De Commissaris van de Koning gaf aan dat de nieuwe burgemeester zichzelf mag zien als boegbeeld van Goeree-Overflakkee en burgermoeder. De heer Franssen noemde haar “energiek, enthousiast en ondernemend”. Hij had gelukwensen naar haar, maar ook naar de gemeente en haar inwoners. Hij bedankte de waarnemend burgemeester, evenals de commissie die de nieuwe burgemeester aanbevolen heeft.

Vanuit Goeree-Overflakkee
De voormalig voorzitter van de vertrouwenscommissie de heer J.W. Eijkenduijn sprak over de nieuwe burgemeester een bindende factor, die in staat is de noodzakelijke beslissingen te nemen. Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad de heer C.J. Van Dam feliciteerde haar namens de gemeenteraad met haar droombaan, zoals ze deze baan zelf noemt, en wenste haar van harte alle goeds en Gods Zegen toe in haar persoonlijk leven en bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
Wethouder Tollenaar had haar eerder ontmoet op het VNG congres in Den Haag in 2012. zonder te weten dat zij de nieuwe burgemeester zou worden. Hij heette haar namens het college van harte welkom, Voorts las hij het gedicht: ’Landschap van troost’ van Pau Heerschap voor:

Landschap van troost: Pau Heerschap

Als ik geëmigreerd zou zijn naar Amerika
En verscheurd door een onnoemelijk heimwee
Moest denken aan het land van geboorte,
Dan zou ik dit zien: een landschap van troost.

Een landschap, zoals je ervaart in een droom:
Alles bekend, maar je weet niet precies waar.
Een ruimte ontstegen aan een nuchter bestaan,
In kleuren en ritmes, harmonisch gevat.

In deze wereld zou ik in alle seizoenen
Gerust kunnen leven, waar ik ook ben.

Na de woorden van de voorzitter van de Burgemeesterskring Rotterdam-Rijnmond mevrouw Pauline Bouvy en de burgemeester van Moerdijk, de heer Jac Klijs, legde de heer C. Kleijwegt, na een korte terugblik de nieuwe ambtsketen bij de nieuwe burgemeester om.

Maidenspeech
In haar maidenspeech liet de burgemeester doorschemeren dat met de vacature voor Goeree-Overflakkee alle puzzelstukjes op zijn plaats vielen. Een vacature op een prachtig eiland met veel natuur, mooie stranden en dorpen en op normale afstand van werk en school. Een goede koers die moet worden gevaren is heel belangrijk voor een sterk en vitaal eiland. ‘Het eiland heeft zoveel te bieden op verscheidene gebieden, maar zo weinig mensen kennen dit eiland’, aldus de nieuwe burgemeester. ‘Ik heb inmiddels veel felicitaties ontvangen, maar daar staat ‘Veel succes in Zeeland’ op! Goeree-Overflakkee is parel, maar de oester is nog gesloten.
Als burgemeester voelt ze verantwoordelijkheid met respect voor alle inwoners. ‘De diversiteit aan geloofs- en leefovertuigingen vraag om respect voor elkaar en voor het eiland. Als we dat gevoel van saamhorigheid met elkaar kunnen verstevigen en uitdragen en de kansen die er liggen voor dit eiland ook echt weten te benutten, dan kent iedereen over een paar jaar Goeree-Overflakkee, als dat prachtige Zuid-hollandse eiland’. Ze eindigde haar toespraak met: ‘Ik ben trost uw burgemeester te zijn en zal mij met eer en geweten volledig inzetten, dank voor uw aandacht!’

Persoonlijk de hand schudden
Op zaterdag 14 september, tijdens Open Monumentendag, is van 09:00 tot 14:00 uur de open dag van het gemeentehuis in Middelharnis. Tijdens deze open dag is onze nieuwe burgemeester aanwezig. Er is dan voldoende gelegenheid om haar persoonlijk te feliciteren.

20130903 Toespraak C.J. van Dam – burgemeester Grootenboer (pdf)
20130903 Toespraak Wethouder Tollenaar installatie burgemeester (pdf)
[Video] Installatie burgemeester