Rechtbank stelt voormalige gemeente Dirksland in het gelijk

21 september 2013

Op 11 september 2013 deed de rechtbank uitspraak in de zaak Spuikolk van projectontwikkelaar de Eylaenden B.V. tegen de voormalige gemeente Dirksland. Volgens de rechtbank schoot de voormalige gemeente niet tekort in de nakoming van de overeenkomst tussen de twee partijen.

Samenwerkingsovereenkomst Spuikolk
Op 20 mei 2009 ondertekenden de voormalige gemeente Dirksland en de Eylaenden B.V. een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst had betrekking op het project Spuikolk in Dirksland en voorzag in de transformatie van het bedrijventerrein Spuikolk naar een woningbouwlocatie van ongeveer 120 woningen. Op 28 mei 2009 stelde de gemeenteraad van de voormalige gemeente het bestemmingsplan Spuikolk vast om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De Raad van State vernietigde op 30 maart 2011 het bestemmingsplan. Volgens de Raad van State zag de gemeenteraad onvoldoende in dat er bij een aantal woningen geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat zou ontstaan zonder aanvullende maatregelen. Woningen zouden in de eerste fase hinder ondervinden van nog actieve bedrijven in de tweede fase.

Niet-exploitabel project
Tijdens de reparatie van het bestemmingsplan kwam echter vast te staan dat het project financieel niet meer uitvoerbaar was, ook door de economische crisis. Vervolgens verzocht de ontwikkelaar de gemeente om bij te dragen aan het tekort van het project. De voormalige gemeente was hiertoe niet bereid.

Uitspraak rechtbank
De Eylaenden B.V. reageerde hierop met een vordering van drie miljoen euro en stelde dat de voormalige gemeente tekort schoot in de nakoming van de overeenkomst. Na een zitting op 8 maart 2013 verklaarde de rechtbank op 11 september 2013 dat de voormalige gemeente niet tekort schoot in de naleving van deze overeenkomst en wees de vordering af.