Bijeenkomst Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee

25 oktober 2013

In het Rondeel, Dwarsweg 40, is dinsdag 29 oktober de openbare vergadering van de Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee, van 19.00 tot 21.30 uur. Op de agenda ondermeer overleg met wethouder G. de Jong, bijeenkomst met cliëntenraden, VN verdrag rechten van de mens, samenwerking met andere Wmo-raden, herbenoeming Mark Logtenberg, deelname klankbordgroepen, ‘AWBZ’, ‘Participatiewet’ en ‘Eigenkracht Burgerkracht’ en het activiteitenplan voor het jaar 2013.

De Wmo Adviesraad bestaat uit 13 vertegenwoordigers van belangenorganisaties of bewoners uit de Gemeente Goeree-Overflakkee met een onafhankelijke voorzitter. De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd een niet-bindend advies te geven aan het college van B&W over de prestatievelden waarop de gemeente, in het kader van de Wmo, actief beleid moet gaan voeren. Via deze website willen wij van allerlei informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning aanbieden.

Meer info op: www.wmo-go.nl